Lasten ja nuorten osasto KYSissä

KYSin Lasten ja nuorten osasto hoitaa alle 16-vuotiaita lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat osastohoitoa esimerkiksi infektion tai tapaturman seurauksena.

Hoidamme potilaita lastentautien, lastenneurologian, lastenkirurgian, neurokirurgian, plastiikkakirurgian sekä korva-, nenä-, kurkku- ja silmätautien erikoisaloilta.

Pieni osa potilaistamme lähetetään meille hoitoon muista sairaaloista. Lisäksi lapsi voi tulla osastollemme kutsuttuna kotoa erilaisiin tutkimuksiin ja toimenpiteisiin.

Teemme hoitoon kuuluvat erilaiset tutkimukset ja toimenpiteet turvallisesti ja mahdollisimman kivuttomasti. Hoidon suunnittelua ja toteutusta ohjaavat lapsen ikä, hänen psyykkiset, fyysiset ja sosiaaliset tarpeensa sekä perheen elämäntilanne. Vanhemmat voivat olla lapsensa mukana osastollamme, jossa on myös askartelu- ja leikkitila.

Lastentalo; lapset; sairaala; KYS

Kyllä

Päivitetty  5.10.2022