Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Korkea laatu ja perhekeskeisyys korostuvat lasten ja nuorten hoidossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Huomioimme hoidossa lapsipotilaiden ja perheiden erityistarpeet.

Sairaalassaoloaika on lapselle ja nuorelle merkittävä ja mieleenpainuva tapahtuma elämässä. Viihtymisellä ja ajankululla on sairauden aikana suuri merkitys toipumiselle.

Henkilökunnallamme on vahva erityisosaaminen lasten ja nuorten sairauksien tutkimiseen, toteamiseen, hoitoon ja kuntoutukseen. Lasten ja nuorten klinikka hoitaa lapsipotilaita, jotka sairautensa vuoksi tarvitsevat yliopistosairaalan erityisosaamista.

Lue lisää: KYS Lasten ja nuorten klinikka

pic Lastentautien poliklinikka

Erikoissairaanhoidon poliklinikalla lapsia ja nuoria hoidetaan laaja-alaisesti.

pic Lasten ja nuorten osasto

Osastolla hoidetaan lapsipotilaita esimerkiksi infektioiden tai tapaturmien takia.

pic Lasten veri- ja syöpätautien osasto

Osastolla hoidetaan syöpään tai muuhun veritautiin sairastuneita alle 18-vuotiaita potilaita.

pic Lastenneurologia

Lastenneurologian yksikössä tutkitaan ja hoidetaan esimerkiksi vaikeaa epilepsiaa sairastavia lapsipotilaita.

pic Nuorisopsykiatria

Nuorisopsykiatriassa tutkitaan ja hoidetaan 14–19-vuotiaita nuoria.

pic Kliinisen genetiikan yksikkö

Yksikössä diagnosoidaan perinnöllisiä sairauksia ja annetaan perinnöllisyysneuvontaa.