Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Oulun yliopistollisen sairaalan lastentautien vastuualueella lapset ja nuoret saavat korkeatasoista ja turvallista hoitoa. Hoidamme alle 16-vuotiaita lapsia ja nuoria, joiden oireiden tai sairauden tutkimukset tai hoito edellyttävät erikoissairaanhoitoa.

Palveluihimme kuuluvat lastentautien, lastenkirurgian ja lastenneurologian erikoisalat.

Tarjoamamme hoito on parhaaseen ja ajantasaiseen tietoon perustuvaa sekä perhelähtöistä. Vanhemmat tai huoltaja voivat olla lapsensa luona aina niin halutessaan. Hoidon tavoitteena on tukea lapsen kehitystä ja kasvua sekä omatoimisuutta.

Tarjoamme palveluita avohoitopainotteisesti poliklinikoilla ja päiväsairaalassa. Vuodeosastolle lapsi otetaan hoitoon silloin kun vointi tai sairaus vaatii jatkuvaa sairaalassa tapahtuvaa tarkkailua tai hoitoa ei voi toteuttaa avohoidossa tai kotona. Hoidamme potilaita moniammatillisesti yksilöllisen hoitopolun mukaisesti.

Lastentautien alalla tehdään myös kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää tutkimusta, jonka pohjalta hoitomenetelmät ja hoitotyö kehittyvät potilaan parhaaksi. Esimerkiksi keskosten ja vastasyntyneiden hoidossa palvelumme kuuluvat maailman kärkijoukkoon.

Oulun yliopistolliseen sairaalaan lasten ja nuorten vastuualueelle on keskitetty Pohjois-Suomen vaativimpien potilaiden hoito. Tehtäväämme kuuluu myös alueellinen yhteistyö keskussairaaloiden ja perusterveydenhuollon kanssa.

 

Kyllä

Päivitetty  23.3.2018