Nuorisopsykiatria

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (Tays) nuorten potilaiden hoitovastuu siirtyy lastentautien yksiköistä aikuispuolelle joustavasti 16–18 -vuotiaana. Lastenpsykiatrialta siirrytään nuorisopsykiatrian palvelujen piiriin 13 -vuotiaana.

Joillakin erikoisaloilla Taysissa toimii erityinen nuorisopoliklinikka, joka vastaa siirtymävaiheen hoidosta ja seurannasta, kun potilas siirtyy lastentaudeilta aikuisten hoitopalvelujen piiriin. Tällainen nuorisopoliklinikka toimii diabeteksen hoidossa, reumasairauksissa ja naistentaudeissa.

Nuorisopsykiatrinen hoito Taysissa

Nuorisopsykiatrisia hoitoyksiköitä on Tays Keskussairaalassa, Tays Pitkäniemen sairaalassa ja Tays Sastamalan sairaalassa. Nuorisopsykiatrian alalla Taysissa on erityisosaamista muun muassa nuoruusiässä alkavien psykoosien, syömishäiriöiden ja nuorten neuropsykiatristen häiriöiden hoidossa.

Nuorisopsykiatriseen tutkimukseen ja hoitoon Taysiin tullaan lääkärin lähetteellä. Lieviä ja keskivaikeita häiriöitä hoidetaan usein koulu- tai opiskelijaterveydenhuollossa tai oman kunnan terveyskeskuksessa. Erikoissairaanhoitoon lähetetään, jos nuorella on vakavia häiriöitä, vaikeita oireita ja toimintakyvyn laskua.

Nuorisopsykiatrinen hoito suunnitellaan tarpeen mukaan yksilöllisesti. Se voi koostua yksilöhoitosuhteesta, perhetyöstä, ryhmähoidoista, verkostotapaamisista sekä yksilö- ja perheterapiasta. Yleensä hoito on avohoitokäyntejä nuorisopsykiatrian poliklinikalla.

Tehostetun avohoidon yksikköön nuori voidaan ottaa kahden viikon mittaiselle intensiivihoitojaksolle, kun masennus, ahdistuneisuus tai syömishäiriö on vaikeassa vaiheessa.

Osastohoitoa tarvitaan, jos nuoren turvallisuus edellyttää ympärivuorokautista valvontaa tai jos tutkimuksia ei voida tehdä avohoidossa. Nuorisopsykiatrisia osastoja on Tays Pitkäniemessä kaksi. Nuorisopsykiatrian osasto palvelee ensisijaisesti pirkanmaalaisia. Erityisen vaikeahoitoisten alaikäisten psykiatrinen tutkimus- ja hoitoyksikkö eli EVA-yksikkö palvelee koko maata.

EVA-yksikköön on keskitetty alaikäisten vaikeahoitoisten tai oikeuspsykiatristen potilaiden tutkimukset ja hoito valtakunnallisesti. Yksikössä tehdään myös sukupuoli-identiteetin tutkimuksia ja alaikäisten mielentilatutkimuksia.

Edellinen sivu

 

Kyllä

Päivitetty  16.4.2018