Lastentaudit

Taysissa lapsipotilaita hoidetaan tehovalvontaosastolla, päivystysosastolla, veri- ja syöpätautien yksikössä, vastasyntyneiden tehohoitoyksikössä, avohoitoyksikössä ja päivystyspoliklinikalla.

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa hoidetaan lapsipotilaita, joilla on muun muassa

 • astmaa
 • diabetesta
 • infektiosairauksia
 • suolistosairauksia
 • aineenvaihduntasairauksia
 • reumaa
 • sydänsairauksia
 • veri- ja syöpätauteja
 • vastasyntyneiden sairauksia
 • neurologisia ongelmia.

Osa potilaista tulee hoitoon päivystyksen kautta, osa taas suunnitellusti tutkimuksia tai hoitoa varten. Potilaita lähetetään Taysiin myös muista sairaaloista. Jos lapsen tila ei vaadi jatkuvaa tarkkailua, voidaan häntä hoitaa myös lasten kotisairaalassa.

Tieteellinen tutkimustoiminta Taysin lastenklinikassa on vilkasta. Taysissa on erityisosaamista lasten suolistosairauksien kuten keliakian hoidossa, veri- ja syöpätautien hoidossa, vastasyntyneiden hoidossa sekä lasten hengitystieinfektioiden hoidossa. Näihin liittyvä tieteellinen tutkimus on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnustettua.

Lastentautien yksiköt Taysissa

Lasten tehohoitoyksikkö

Lasten tehohoitoyksikköön kuuluu sisätautiosasto ja tehovalvontaosasto. Yksikössä hoidetaan lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat oireensa tai sairautensa takia osastohoitoa tai -seurantaa, tai tehostettua valvontaa. Potilaat tulevat joko päivystyksellisesti tai suunnitellusti tutkimuksiin tai hoitoon.

Sisätautiosastolla on potilaita tutkimuksissa tai hoidettavana muun muassa suolistosairauksien, syömishäiriöiden tai aineenvaihduntasairauksien takia sekä neurokirurgisten leikkausten jälkeen. Osastolla hoidetaan myös lapsia, joilla on sydän-, munuais- tai maksasairauksia.

Tehovalvonnassa on muun muassa neurologisista oireista tai sairauksista kärsiviä lapsia tai nuoria sekä hengitysongelmien tai vakavien infektioiden vuoksi sairaalaan tulleita potilaita. Tarkkailuosastolla on 12 potilaspaikkaa ja tehovalvonnassa 5. Hoitoaika vaihtelee muutamista päivistä viikkoihin.

Lue lisää:

Lasten päivystysosasto

Osastolla hoidetaan infektiotauteja sairastavia lapsipotilaita. Yleisimpiä syitä osastolle tuloon ovat keuhkoputkentulehdus, astma, keuhkokuume, ripuli tai virtsatietulehdus. Myös muita harvinaisempia infektiotauteja hoidetaan osastolla.

Lasta, jolla on vakava, henkeä uhkaava infektio, hoidetaan usein aluksi lasten tehovalvontaosastolla.

Lasten päivystysosastolla on 14 potilaspaikkaa. Huoneet ovat yhden tai kahden hengen huoneita. Keskimääräinen hoitoaika osastolla on kaksi vuorokautta. Infektiosairauksien jatkohoito tapahtuu usein kotona, missä lapsi voi olla lasten kotisairaalan potilaana.

Osastolle potilaat tulevat pääasiassa lasten päivystyspoliklinikalta.

Lue lisää:

Lasten veri- ja syöpätautien yksikkö

Yksikössä hoidetaan veri- ja syöpätauteja sairastavia lapsia sekä lapsidiabeetikoita.

Yleisimpiä yksikössä hoidettavia lasten ja nuorten syöpätauteja ovat leukemia ja aivokasvaimet. Lapsilla ja nuorilla esiintyy myös kiinteitä kasvaimia esimerkiksi munuaisissa, imusolmukkeissa ja luustossa. Veritautien alalta osastolla hoidetaan muun muassa anemiaa ja trombosytopeniaa.

Veri- ja syöpätauteja sairastavia lapsia ja nuoria lähetetään Taysiin hoitoon myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ulkopuolelta, Vaasan, Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiireistä. Näiden tautien hoidossa tehdään tiivistä yhteistyötä kotipaikkakunnan keskussairaalan kanssa. Tavoitteena on toteuttaa hoitoja ja tutkimuksia mahdollisimman paljon kotipaikkakunnalla.

Yksikössä on myös diabetekseen sairastuneita lapsia ja nuoria insuliinihoidon aloituksessa ja alkuohjauksessa. Myöhemmin diabetesta sairastavat lapset käyvät osastolla, kun hoitomuotoa muutetaan tai siirrytään insuliinipumppuhoitoon.

Yksikössä on 12 potilaspaikkaa.

Lue lisää:

Vastasyntyneiden tehohoitoyksikkö

Yksikössä hoidetaan tehohoitoa, kirurgista hoitoa tai tehostettua tarkkailua tarvitsevia vastasyntyneitä. Yksikköön lähetetään myös muista sairaaloista vastasyntyneitä, jotka tarvitsevat vaativaa, yliopistosairaalatasoista hoitoa.

Teho-osastolla hoidetaan muun muassa:

 • hyvin ennenaikaisia ja pienipainoisia vastasyntyneitä
 • täysiaikaisia vastasyntyneitä joilla on hengityksen ja verenkierron ongelmia
 • vastasyntyneitä joilla on vaikea infektio
 • kirurgista hoitoa tarvitsevia vastasyntyneitä
 • vaikeasta hapenpuutteesta syntymän yhteydessä kärsineitä vastasyntyneitä.

Tarkkailuosastolla hoidetaan sellaisia sairaita vastasyntyneitä, jotka eivät tarvitse tehohoitoa, mutta joiden hoitoa ei voida toteuttaa vierihoito-osastolla tai syntymäsairaalassa.

Tarkkailuosastolla hoitoaika on keskimäärin viikon ja teho-osastolla kaksi viikkoa, mutta hoitoaika voi vaihdella noin vuorokaudesta jopa muutamaan kuukauteen.

Teho-osastolla on kaksi tehohuonetta. Tarkkailuosastolla on 17 potilashuonetta. Ruuhkatilanteissa tarkkailuosaston potilaspaikkoja voidaan muuttaa tehohoitopaikoiksi. Vanhemmat voivat olla oman lapsensa luona ympäri vuorokauden ja äitiä hoidetaan osastolla potilaana synnytyksen jälkeen niin kauan kuin se on tarpeen.

Lue lisää:

Lasten avohoitoyksikkö

Lasten avohoitoyksikössä toimii yleispoliklinikka, opetuspoliklinikka ja useiden erikoisalojen polikliiniset hoitotiimit. Poliklinikalla toimii myös ympärivuorokautinen lastentautien päivystys. Tays Sastamalassa toimii lastentautien poliklinikkavastaanotto kerran viikossa.

Poliklinikalla toimii myös lasten päiväsairaala, jonne potilaat tulevat esimerkiksi suonensisäistä lääketiputusta tai nukutuksessa tehtävää toimenpidettä tai tutkimusta varten. Päiväsairaala vastaa osastohoitoa mutta sieltä kotiudutaan saman päivän aikana.

Taysissa hoidetaan alle 16-vuotiaita lapsia ja nuoria, joiden lääkäri on arvioinut tarvitsevan tutkimuksia tai hoitoa erikoissairaanhoidossa. Erityisesti harvinaisten tai vaativahoitoisten sairauksien diagnostiikka ja hoito on keskitetty yliopistosairaaloihin.

Lasten avohoitoyksikössä on seuraavat erikoisalavastaanotot:

 • aineenvaihduntasairaudet
 • diabetes
 • endokrinologia
 • hematologia ja onkologia
 • infektiotaudit ja immunologia
 • munuaistaudit
 • reuma
 • suolistosairaudet
 • sydänsairaudet
 • vastasyntyneet.

Erikoisalavastaanoton työryhmään kuuluu erikoislääkärin ja sairaanhoitajan lisäksi alasta riippuen usein muita asiantuntijoita, kuten sosiaalityöntekijä, kuntoutusohjaaja, fysioterapeutti, psykologi, ravitsemusterapeutti tai toimintaterapeutti. Pitkäaikaissairailla lapsilla on omalääkäri ja omahoitaja, jotka suunnittelevat ja järjestävät lapsen hoidon yhteistyössä vanhempien kanssa.

Lue lisää:

Lasten kotisairaala

Taysin lasten kotisairaala tarjoaa mahdollisuuden ympärivuorokautiseen erikoissairaanhoitoon lapsen kotona. Kotisairaalan potilaana voi olla esimerkiksi lapsi, joka tarvitsee suonensisäistä antibioottihoitoa, haavanhoitoa tai hoitoa ja seurantaa keskosuuden vuoksi. Kotisairaalan sairaanhoitajat käyvät myös ottamassa verinäytteitä kotona.

Vanhemmat huolehtivat lapsen päivittäisestä hoidosta kotona, ja kotisairaalan työntekijät käyvät tekemässä tarvittavat hoitotoimenpiteet. Sairaanhoitajan kotikäyntien lisäksi myös lääkäri voi tarvittaessa tulla kotiin. Tarvittaessa lapsi voidaan ottaa myös sairaalan osastolle.

Lue lisää:

Edellinen sivuSeuraava sivu

 

Kyllä

Päivitetty  7.2.2020