Lastentaudit

Taysissa lapsia ja nuoria hoidetaan lasten teho- ja tarkkailuosastolla, lasten infektio-osastolla, lasten veri- ja syöpätautien osastolla, vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolla, lastentautien poliklinikalla ja lastentautien päivystyksessä.

​Tampereen yliopistollisessa sairaalassa hoidetaan lapsia ja nuoria, joilla on muun muassa

 • astmaa
 • diabetesta
 • infektiosairauksia
 • suolistosairauksia
 • aineenvaihduntasairauksia
 • reumaa
 • sydänsairauksia
 • veri- ja syöpätauteja
 • vastasyntyneiden sairauksia
 • neurologisia ongelmia.

Osa potilaista tulee hoitoon päivystyksen kau​tta, osa taas suunnitellusti tutkimuksia tai hoitoa varten. Potilaita lähetetään Taysiin myös muista sairaaloista. ​Jos lapsen tila ei vaadi jatkuvaa tarkkailua, voidaan häntä hoitaa myös lasten kotisairaalassa.

Tieteellinen tutkimustoiminta Taysin lastenklinikassa on vilkasta. Taysissa on erityisosaamista lasten suolistosairauksien kuten keliakian hoidossa, veri- ja syöpätautien hoidossa, vastasyntyneiden hoidossa sekä lasten hengitystieinfektioiden hoidossa. Näihin liittyvä tieteellinen tutkimus on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnustettua.

Lastentautien yksiköt Taysissa

Lasten teho- ja tarkkailuosasto (lastenosasto 1)

Osastolla hoidetaan lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat oireensa tai sairautensa takia osastohoitoa tai –seurantaa tai tehostettua valvontaa. Potilaat tulevat joko päivystyksellisesti tai suunnitellusti tutkimuksiin tai hoitoon.

Tarkkailuosastolla on potilaita tutkimuksissa tai hoidettavana muun muassa suolistosairauksien , syömishäiriöiden tai aineenvaihduntasairauksien takia sekä neurokirurgisten leikkausten jälkeen. Osastolla hoidetaan myös lapsia, joilla on sydän-, munuais- tai maksasairauksia.

Tehovalvonnassa on muun muassa neurologisista oireista tai sairauksista kärsiviä lapsia tai nuoria sekä hengitysongelmien tai vakavien infektioiden vuoksi sairaalaan tulleita potilaita.
Tarkkailuosastolla on 11 potilaspaikkaa ja tehovalvonnassa 5. Hoitoaika vaihtelee muutamista päivistä viikkoihin.

Lue lisää Lasten teho- ja tarkkailuosastosta (Tays)

Lasten infektio-osasto (lastenosasto 4)

Osastolla hoidetaan infektiotauteja sairastavia lapsipotilaita . Yleisimpiä syitä osastolle tuloon ovat keuhkoputkentulehdus, astma, keuhkokuume, ripuli tai virtsatietulehdus. Myös muita harvinaisempia infektiotauteja hoidetaan osastolla.

Lasta, jolla on vakava, henkeä uhkaava infektio, hoidetaan usein aluksi lasten teho- ja tarkkailuosastolla.

Lasten infektio-osastolla on 16 potilaspaikkaa. Huoneet ovat yhden tai kahden hengen huoneita. Keskimääräinen hoitoaika osastolla on kaksi vuorokautta. Infektiosairauksien jatkohoito tapahtuu usein kotona, missä lapsi voi olla lasten kotisairaalan potilaana.

Lue lisää Lasten infektio-osastosta (Tays)

Lasten veri- ja syöpätautien osasto (lastenosasto 6)

Osastolla hoidetaan veri- ja syöpätauteja sairastavia lapsia sekä lapsidiabeetikoita.

Yleisimpiä osastolla hoidettavia lasten ja nuorten syöpätauteja ovat leukemia ja aivokasvaimet. Lapsilla ja nuorilla esiintyy myös kiinteitä kasvaimia esimerkiksi munuaisissa, imusolmukkeissa ja luustossa. Veritautien alalta osastolla hoidetaan muun muassa anemiaa ja trombosytopeniaa.

Veri- ja syöpätauteja sairastavia lapsia ja nuoria lähetetään Taysiin hoitoon myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ulkopuolelta, Vaasan, Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiireistä. Näiden tautien hoidossa tehdään tiivistä yhteistyötä kotipaikkakunnan keskussairaalan kanssa. Tavoitteena on toteuttaa hoitoja ja tutkimuksia mahdollisimman paljon kotipaikkakunnalla.

Osastolla on myös diabetekseen sairastuneita lapsia ja nuoria insuliinihoidon aloituksessa ja alkuohjauksessa. Myöhemmin diabetesta sairastavat lapset käyvät osastolla, kun hoitomuotoa muutetaan tai siirrytään insuliinipumppuhoitoon.

Osastolla on 12 potilaspaikkaa.

Lue lisää Lasten veri- ja syöpätautien osastosta (Tays)

Vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosasto

Osastolla hoidetaan tehohoitoa, kirurgista hoitoa tai tehostettua tarkkailua tarvitsevia vastasyntyneitä. Yksikköön lähetetään myös muista sairaaloista vastasyntyneitä, jotka tarvitsevat vaativaa, yliopistosairaalatasoista hoitoa.

Teho-osastolla hoidetaan muun muassa:

 • hyvin ennenaikaisia ja pienipainoisia vastasyntyneitä
 • täysiaikaisia vastasyntyneitä joilla on hengityksen ja verenkierron ongelmia
 • vastasyntyneitä joilla on vaikea infektio
 • kirurgista hoitoa tarvitsevia vastasyntyneitä
 • vaikeasta hapenpuutteesta syntymän yhteydessä kärsineitä vastasyntyneitä.

Teho-osastoon kuuluu kaksi tehohuonetta, joista toisessa on seitsemän potilaspaikkaa ja toisessa 3–4 potilaspaikkaa. Tarkkailuosastolla on kahdeksan potilashuonetta, joista kuusi on 3–4 hengen huoneita ja kaksi pienempiä, joissa vanhemmat voivat yöpyä. Ruuhkatilanteissa tarkkailuosaston potilaspaikkoja voidaan muuttaa tehohoitopaikoiksi.

Tarkkailuosastolla hoidetaan sellaisia sairaita vastasyntyneitä, jotka eivät tarvitse tehohoitoa, mutta joiden hoitoa ei voida toteuttaa vierihoito-osastolla tai syntymäsairaalassa.

Tarkkailuosastolla hoitoaika on keskimäärin viikon ja teho-osastolla kaksi viikkoa, mutta hoitoaika voi vaihdella noin vuorokaudesta jopa muutamaan kuukauteen.

Lue lisää Vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastosta (Tays)

Lastentautien poliklinikka

Tays Keskussairaalan lastentautien poliklinikalla toimii yleispoliklinikka, opetuspoliklinikka ja useiden erikoisalojen polikliiniset hoitotiimit. Poliklinikalla toimii myös ympärivuorokautinen lastentautien päivystys. Tays Sastamalassa toimii lastentautien poliklinikkavastaanotto kerran viikossa.

Poliklinikalla toimii myös lasten päiväsairaala, jonne potilaat tulevat esimerkiksi suonensisäistä lääketiputusta tai nukutuksessa tehtävää toimenpidettä tai tutkimusta varten. Päiväsairaala vastaa osastohoitoa mutta sieltä kotiudutaan saman päivän aikana.

Taysissa hoidetaan alle 16-vuotiaita lapsia ja nuoria, joiden lääkäri on arvioinut tarvitsevan tutkimuksia tai hoitoa erikoissairaanhoidossa. Erityisesti harvinaisten tai vaativahoitoisten sairauksien diagnostiikka ja hoito on keskitetty yliopistosairaaloihin.

Lastentautien poliklinikalla on seuraavat erikoisalavastaanotot:

 • aineenvaihduntasairaudet
 • diabetes
 •  endokrinologia
 • hematologia ja onkologia
 • infektiotaudit ja immunologia
 • munuaistaudit
 • reuma
 • suolistosairaudet
 • sydänsairaudet
 • vastasyntyneet.

Erikoisalavastaanoton työryhmään kuuluu erikoislääkärin ja sairaanhoitajan lisäksi alasta riippuen usein muita asiantuntijoita, kuten sosiaalityöntekijä, kuntoutusohjaaja, fysioterapeutti, psykologi, ravitsemusterapeutti tai toimintaterapeutti. Pitkäaikaissairailla lapsilla on omalääkäri ja omahoitaja, jotka suunnittelevat ja järjestävät lapsen hoidon yhteistyössä vanhempien kanssa.

Lue lisää

Lasten kotisairaala

Taysin lasten kotisairaala tarjoaa mahdollisuuden ympärivuorokautiseen erikoissairaanhoitoon lapsen kotona. Kotisairaalan potilaana voi olla esimerkiksi lapsi, joka tarvitsee suonensisäistä antibioottihoitoa, haavanhoitoa tai hoitoa ja seurantaa keskosuuden vuoksi. Kotisairaalan sairaanhoitajat käyvät myös ottamassa verinäytteitä kotona.

Vanhemmat huolehtivat lapsen päivittäisestä hoidosta kotona, ja kotisairaalan työntekijät käyvät tekemässä tarvittavat hoitotoimenpiteet. Sairaanhoitajan kotikäyntien lisäksi myös lääkäri voi tarvittaessa tulla kotiin. Tarvittaessa lapsi voidaan ottaa myös sairaalan osastolle.

Lue lisää Lasten kotisairaalasta (Tays)

Seuraava sivu

 ​ 

Päivitetty  15.8.2018 16.10