Lastenneurologia

Tyypillisiä Taysissa lastenneurologialla tutkittavia ja hoidettavia sairauksia ovat erilaiset aivoperäiset kohtausoireet, kehityksen erityisvaikeudet, liikuntavammat, lihassairaudet, unihäiriöt ja vaikeat päänsärkyongelmat.

Äkillisesti ilmenevät neurologiset oireet tutkitaan ja hoidetaan lasten päivystyksessä tai tehohoitoyksikössä. Lastenneurologisessa yksikössä selvitetään erilaisten oireiluiden syitä ja hoidetaan neurologisia sairauksia. Neurologisten oireiden ja sairauksien hoito ja selvittely vaatii usein monia asiantuntijoita ja erilaisia tutkimuksia.

Taysissa hoidettavia lasten neurologisia oireita ja sairauksia ovat muun muassa:

  • kehitysviivästymä tai kehitysvammaisuus​
  • varhaislapsuuden autismi
  • tarkkaavuuden ylläpitoa tai keskittymistä haittaavat oireet
  • liikuntavammaisuus
  • lihassairaudet
  • neurokutaaninen eli ihomuutoksia aiheuttavat neurologiset sairaudet
  • epilepsia
  • liikehäiriöt
  • vaikeat unihäiriöt
  • vaikea päänsärky

Taysissa on erityisosaamista narkolepsian ja muiden unihäiriöiden tutkimisessa ja hoidossa, aivoperäisten kohtausoireiden erotusdiagnostiikassa, lihassairauksien erityisdiagnostiikassa sekä autistisen käyttäytymisen moniammatillisessa arvioinnissa ja kuntoutuksessa.

Tieteellinen tutkimus keskittyy epilepsiaan, unihäiriöihin ja kuntoutuksen vaikuttavuuteen.

Edellinen sivuSeuraava sivu

 

Kyllä

Päivitetty  7.2.2020