Siirry sivun sisältöön

Syöpä ja seksuaalisuus

Sairastuminen saattaa aiheuttaa paljon muutoksia kehossa ja mielessä. Tärkeää on kuunnella itseään ja luottaa siihen, miltä tuntuu.

Omien tunteiden kuuntelu on tärkeää. Tunteet kertovat, mitä kaipaat juuri nyt ja minkälainen kosketus tuntuu hyvältä. Älä vähättele itseäsi, olet oman itsesi paras asiantuntija.

Solunsalpaajat eli sytostaatit poistuvat elimistöstä eritteiden kautta, joten kondomin käyttö on suositeltavaa. Kondomin käyttöä suositellaan myös koko syöpähoitojen ajan madaltuneen vastustuskyvyn takia. Ehkäisystä (kondomin käytöstä ja muusta ehkäisystä) tulee huolehtia syöpähoitojen aikana ja ainakin vuosi hoitojen päätyttyä, sillä hoidot ovat suureksi vaaraksi sikiölle. Solunsalpaajahoidot aiheuttavat myös muutoksia veriarvoissa. Solunsalpaajat aiheuttavat elimistön puolustussolujen vähenemistä. Silloin olet erityisen altis infektioille. Esimerkiksi sukupuolitaudit tarttuvat herkemmin.

Solunsalpaajahoidot aiheuttavat myös muutoksia veriarvoissa. Silloin kun valkosolujen määrä on matala (leukosyytit < 1.0, neutrofiilit < 0,5 tai trombosyytit < 50), yhdyntäseksiä kannattaa välttää. Näin vältetään infektioita ja verenvuotoja.

Hedelmällisessä iässä olevilla nuorilla raskauden ehkäisy on hoitojen aikana välttämätöntä, koska syöpähoidoilla voi olla haitallinen vaikutus sikiön kehitykseen ja joissain tapauksissa myös itse syövän hoitomahdollisuuteen. Ehkäisymenetelmän tulee olla mahdollisimman varma. Ehkäisypillereiden käyttö on ongelmallista syöpähoitojen aikana, koska lääkkeiden aineenvaihdunta voi muuttua, pahoinvointi voi vaikuttaa ehkäisyvalmisteen säännölliseen käyttöön ja lisäksi e-pillerit voivat lisätä verisuonitukoksia syöpähoitoja saavilla nuorilla. Tästä johtuen ehkäisykapseli tai hormonikierukka on käyttökelpoinen menetelmä. Kondomin kanssa tulee käyttää myös siittiöitä tuhoavaa valmistetta, jotta ehkäisyn teho paranisi.

Ehkäisyä tarvitaan myös syöpähoitojen jälkeen, mikäli raskaus ei ole tervetullut tai hoidoista on kulunut kovin lyhyt aika. Syöpähoitojen jälkeen ehkäisymenetelmä voidaan valita tavanomaisten periaatteiden mukaisesti, eli myös e-pillereitä voi käyttää, huomioiden vasta-aiheet ja terveyshyödyt.

Tarkkaa sääntöä ei ole olemassa siitä, kuinka pitkä aika syöpähoitojen jälkeen tulisi odottaa ennen raskautta. Naisille suositellaan yleensä kuuden kuukauden varoaikaa syöpähoitojen jälkeen, mutta joidenkin syöpähoitojen kohdalla (esimerkiksi radiojodihoidon jälkeen) suositusaika on 12 kuukautta. Rintasyövän sairastaneita kehotetaan usein siirtämään raskausyritystä vähintään kahden vuoden päähän hoidosta.

Yhdistelmäpillereitä eli e-pillereitä voidaan käyttää myös hormonikorvaushoitona munasarjatoiminnan hiipuessa, ja nuorten onkin usein helpompi hyväksyä korvaushoidoksi e-pillerit kuin vaihdevuosien hoitoon suunnitellut valmisteet.

Murrosiän kehitystä ja kasvua seurataan kaikilla lapsena syöpään sairastuneilla säännöllisesti poliklinikkakäynneillä. Syöpähoitojen tiedetään vaikuttavan sekä tyttöjen että poikien lastensaantikykyyn eli hedelmällisyyteen. Pojilla siittiötuotanto ja tytöillä munasolujen säilyminen riippuu syövän hoidossa käytetyistä lääkkeistä ja annetusta sädehoidosta. Suurimmalla osalla kehitys tapahtuu normaalissa aikataulussa, mutta koska hoitojen vaikutukset ovat yksilöllisiä, kaikki tarvitsevat seurantaa.

Ollessasi sukupuoliyhteydessä huomioi, että kumppanisi on terve ja pidätte molemmat huolta hyvästä puhtaudesta. Syöpähoitojen aikana vastustuskyky alenee ja olet altis kaikenlaisille infektioille. Sytostaatit aiheuttavat myös hetkellistä limakalvokuivuutta, joten liukuvoide on hyvä ottaa käyttöön, jotta vältyt limakalvorikoilta ja verenvuodolta.

Syöpään sairastuessa ja hoitojen alettua kehosi muuttuu. Hiuksesi voivat lähteä ja ihokarvat vähentyä huomattavasti. Tämä vaikuttaa väistämättä minäkuvaasi ja itsetuntoosi. Sairastuttua sinusta saattaa tuntua siltä, että muut ihmiset näkevät sinut sairauden kautta, vaikka näin ei välttämättä olisikaan. Saatat kokea, että olet oudon näköinen tai jopa ruma. Nämä kaikki tunteet lisäävät sairastumiseen liittyvää kriisiä. Nämä tunteet ovat kuitenkin normaaleja ja niistä on lupa puhua. Voit aina puhua myös sinua hoitavan hoitajan tai lääkärin kanssa.

Syöpähoitojen aikana on mahdollista, että saatat kokea seksuaalista haluttomuutta. Tämä on tavallista, eikä ollenkaan huolestuttavaa. Haluttomuuteen sopeutumista auttaa sen mieltäminen väliaikaiseksi ja ohimeneväksi tilaksi. Haluttomuutta voi esiintyä sinun lisäksesi myös kumppanillasi. Monesti sen aiheuttaa pelko ja huoli sinun sairastumisestasi. Muista kuitenkin, että haluttomuudesta huolimatta fyysisen läheisyyden ei tarvitse loppua, vaikka seksiä ei olisikaan.

Naisten hedelmällisyys alkaa laskea keskimäärin 35 vuoden iässä ja kuukautiset ja raskauden mahdollisuus loppuvat keskimäärin 51 vuoden iässä. Tietoa syöpähoitojen vaikutuksesta lisääntymisterveyteen on kertynyt eniten lapsuusiän syövistä. Syöpähoitoja annettaessa pyritään aina säilyttämään mahdollisuus saada lapsia. Hoitojen toteutustapoja siis harkitaan hedelmällisyytesi säilyttämisen kannalta.

Hedelmällisyyteen eniten vaikuttavia hoitoja ovat lantion alueelle annettu sädehoito, kantasolusiirtohoito tai esimerkiksi alapään tai alavatsan alueelle kohdistuva leikkaus. Sinulla on oikeus kysyä lasten saamiseen liittyviä kysymyksiä, ne ovat tulevaisuutesi kannalta tärkeitä asioita. Joskus voi myös käydä niin, että hedelmällisyyttä ei pystytä turvaamaan. Tämä voi olla suuri kriisi itse sairastumisen lisäksi. Kriisin läpikäymiseksi voi saada tukea, keskustele hoitajasi tai lääkärisi kanssa.

Hedelmällinen ikä on todennäköisesti lyhentynyt myös niillä nuorilla naisilla, joilla kuukautiskierto säilyy solunsalpaajahoitojen päätyttyä. Syöpähoitojen jälkeen on tärkeää saada neuvontaa, jotta poistetaan aiheettomia pelkoja raskautta kohtaan. Lisäksi neuvonnalla voidaan vähentää lapsettomuutta, joka aiheutuu raskaussuunnitelmien lykkäämisestä, ja jakaa tietoa elintavoista, jotka haittaavat hedelmällisyyttä. Erityisen tärkeää on huomioida tupakoinnin haitallisuus ja normaalin painon (ei liian laiha eikä lihava) merkitys. Hyvin järjestettyyn neuvontaan kuuluu seksuaalineuvonta, koska sairastettu syöpä vaikuttaa herkästi tähänkin elämänalueeseen.

Päivitetty 18.10.2022