Siirry sivun sisältöön

Minäkuva ja sairauden aiheuttamat muutokset

Minäkuva eli käsitys omasta itsestä kertoo ihmiselle, kuka minä olen. Minäkuva on koko elämän ajan kehittyvä osa identiteettiä.

Ihmisellä voi olla myönteinen tai kielteinen minäkuva ja tämä vaikuttaa hänen käsitykseensä itsestä ja omista kyvyistä. Minäkuva on koko elämän ajan muuttuva ja kehittyvä asia meissä jokaisessa. Minäkuva kehittyy, kun saamme palautetta käytöksestämme ympäröiviltä ihmisiltä. Palaute auttaa muodostamaan minäkuvan ja antaa käsitystä siitä, mitä olen ja mitä osaan. Käsitys itsestä on jokaisella erilainen ja tärkeää olisi saavuttaa realistinen, mutta positiivinen käsitys omasta itsestä, kyvyistä ja vaikutusmahdollisuuksista omaan elämään.

Minäkuva on osa jokaisen omaa identiteettiä

Sairastuminen rikkoo minäkuvan ja muuttaa ihmistä ja hänen tunnettaan omasta itsestä. Sairastuessa saattaa tarvita tukea minäkuvan vahvistukseen ja omien tunteiden kohtaamiseen. Tukena voi olla esimerkiksi henkilökunta, läheiset ja ystävät. Kriisin kohdatessa on tärkeää antaa kriisille aikaa, jotta sitä ei ohiteta. Tunteiden käsittely voi olla haastavaa, mutta esimerkiksi vertaistuki voi olla merkittävänä avuntuojana.

Toipumisen kautta minäkuva eheytyy ja rakentuu uudestaan

Minäkuva uudistuu ja voi vahvistua. Sairaus voi tuoda esille ihmisessä ihan uusia puolia, joita ei ole itsestä aikaisemmin tiennyt. Parhaassa tapauksessa sairaudesta muodostuu yksi minäkuvan osa muiden piirteiden ja ominaisuuksien joukossa. Silloin sairauden huomiointi arjessa helpottuu.

Päivitetty 18.10.2022