Miten voit valmistautua leikkaukseen?

Tässä osiossa voit lukea, miten sinua valmistellaan leikkausta varten ja miten itse voit vaikuttaa valmistautumiseen.

​Valmistautuminen leikkaukseen alkaa jo kotona hyvissä ajoin ennen varsinaista leikkauspäivää. Valmistautuminen on sekä psyykkistä että fyysistä. Hyvin valmistautumalla voit vähentää pelkoja ja epävarmuutta ja edistää toipumista. Toimenpiteen jälkeen kannattaa rauhassa käydä läpi omia ajatuksia leikkauspäivästä.

Mikä hyvän valmistautumisen tavoitteena on?

 • Edistää toimenpiteen jälkeistä toipumistasi
   • vähentämällä kiputuntemuksia sekä pahoinvointia
   • lisäämällä turvallisuudentunnetta
   • vähentämällä stressiä ja mahdollista pelkoa(sairaalaan tulo, sairaalahoito ja toimenpiteeseen joutuminen).
 • Nopeuttaa toipumistasi.
 • Lyhentää sairaalassaoloaikaasi.
 • Mahdollistaa omahoitosi.
 • Helpottaa ja tukea myös mahdollisia seuraavia sairaalakäyntejäsi.

Miten sinua valmistellaan?

 • Osittain ilman vanhempien läsnäoloa.
 • Mahdollisimman rauhallisessa paikassa ja rauhassa.
 • Tuetaan selviytymiskeinojasi.
 • Annetaan tarvittavat tiedot ennen toimenpidettä.
 • Vastataan sinua askarruttaviin kysymyksiisi.
 • Kerrataan ja varmistetaan, että olet ymmärtänyt olennaiset asiat.
 • Tehdään fyysiset harjoitteet ennen toimenpidettä, jos ne ovat tarpeen.

Psyykkinen eli henkinen valmistautuminen leikkaukseen

Henkiseen valmistautumiseen kuuluu, että sinulla on tarvittavat tiedot ja taidot, jotta voit osallistua omaan hoitoosi. Tiedät, miksi leikkaus tehdään, miten se tehdään ja kuinka siitä toivutaan. Uskallat kysyä mieltä askarruttavia asioita.

  Pelkojen ja jännityksen voittaminen
 • On ihan normaalia, jos pelottaa tai jännittää ennen toimenpidettä.
 • Eri ihmiset pelkäävät erilaisia asioita: nukuttamista, kehon muutoksia (haavat tai arvet), kipua tai pahoinvointia.
 • Jo sairaalaan meneminen voi tuntua pelottavalta.
 • Puhu hoitohenkilökunnan kanssa peloistasi tai asioista, jotka jännittävät.
 • Asiallinen tieto ennen leikkausta auttaa pelkojen hallitsemisessa.

Musiikin on todettu olevan hyvä rauhoittumiskeino ennen toimenpiteitä

 • Voit kuunnella musiikkia kuulokkeilla esimerkiksi kännykästä tai tabletista.
 • Musiikin on todettu syventävän esilääkityksen vaikutusta, jolloin olo on rauhallisempi.
 • Musiikin on osoitettu vähentävän stressiä, pelkoja ja ahdistusta.
 • Musiikki lievittää myös jännitystä ja kipua.
 • Tuttu musiikki tuo turvallisuuden tunteen ja rauhoittaa mieltä.
 • Musiikin voima perustuu siihen, että se vie ajatukset muualle.

Fyysinen valmistautuminen leikkaukseen

Fyysinen valmistautuminen voi tarkoittaa esimerkiksi fysioterapeutin antamia ohjeita, joita noudatat ennen isoa leikkausta. Tarkoituksena on valmistaa sinua tulevaan leikkaukseen ja toipumiseen. Pienissä leikkauksissa fyysistä valmistautumista ei välttämättä tarvita ollenkaan.

Isoissa leikkauksissa huomioidaan kolme eri osa-aluetta

Hengitysharjoitukset ja yskiminen

 • Vuodelepo ja lääkitys kuormittavat hengitystoimintaa. Hengitystä tehostetaan hengittämällä syvään sisään ja ulos. Harjoittelu ehkäisee vuodelevosta aiheutuvia keuhko-ongelmia.
 • Hoitohenkilökunta voi antaa ohjeita myös ”pulloon puhaltamisesta” tai ”huulirakohengitystekniikasta”.
 • Oikealla hengitystavalla voi helpottaa yskimistä ja tehostaa liman irtoamista keuhkoista.
 • Oikean yskimistavan oppiminen on tärkeää varsinkin suurista leikkauksista toipuessa, jotta yskiminen ei aiheuta liian isoa painetta leikkausalueelle. Tehokas yskiminen tarkoittaa esimerkiksi hönkäilyä ja lyhyttä terävää yskäisyä. Apuna voidaan käyttää tyynyä leikkausalueen tukena. Sairaalahenkilökunta opastaa näissäkin asioissa.

Vuoteesta nouseminen

Vuoteesta nousemista on hyvä harjoitella jo etukäteen, jotta leikkauksen jälkeen sängystä pääsee mahdollisimman nopeasti ylös. Ylösnouseminen pian leikkauksen jälkeen on tärkeää, sillä pystyasento ja liikkuminen vilkastuttavat ja parantavat elintoimintoja.

 • Sängystä nousemisen apuna voi käyttää erilaisia apuvälineitä, kuten narua (elämänlankaa) tai sängyn laitoja.
 • Hoitajat ovat tukenasi, mutta on tärkeää, että itse opettelet sängystä nousemisen mahdollisimman nopeasti leikkauksen jälkeen, mikäli et ole tehnyt sitä jo etukäteen.
 • Oikea ylösnousutekniikka vähentää kipuja
 • Oma aktiivisuus ylläpitää verenkiertoa ja ehkäisee veritulppien syntymistä esimerkiksi jalkoihin.
 • Verenkiertoa ylläpitäviä liikkeitä ovat käsien ja jalkojen liikuttaminen. Jo vuoteessa voi pyöritellä nilkkoja, ranteita ja koukistella polvia.
 • Liikkuminen irrottaa limaa keuhkoista. Liikunta parantaa suolistonkin toimintaa ja lisää verenkiertoa koko kropassa. Ruokahalu paranee ja myös mieliala kohenee. Pyydä kipulääkettä jo ennen liikkeellelähtöä, ettei kipu estä liikkumista.
 • Tarvittaessa fysioterapeutti antaa yksityiskohtaisia ohjeita.

Oletko menossa leikkauk​seen?

Leikkaukseen tulijan talo tarjoaa luotettavaa tietoa leikkauspotilaille sekä auttaa potilaita valmistautumaan leikkaukseen. Lisää tietoa saat täältä.

Edellinen sivuSeuraava sivu

pitkäaikainen sairaus; Nuoret; Nuortentalo

Kyllä

Päivitetty  15.8.2018