Päihteet

Tutkimusten mukaan alkoholin ja päihteiden käyttö pitkäaikaissairaiden nuorten keskuudessa on runsaampaa kuin niiden kohdalla, joilla ei ole pitkäaikaissairautta. Mistä tämä johtuisi? Runsas alkoholinkäyttö ei ole hyväksi kenellekään. Sinun on aina pystyttävä ottamaan lääkkeesi ja toimittava niin, että se pääsee imeytymään elimi​stöösi.

Alkoholin ja päihteiden käyttäminen lisää selvästi riskiä joutua erilaisiin onnettomuuksiin. Liian suuri annos alkoholia tai päihteitä voi olla jopa hengenvaarallinen. Jos kaverisi tarvitsee apuasi, älä jätä häntä yksin, vaan hälytä vanhemmat tai ammattiapua paikalle.

pic Pitkäaikaissairaus ja alkoholi

Sairaus tulee huomioida alkoholia käytettäessä. Alkoholi voi esimerkiksi lisätä kohtausten riskiä epilepsiaa sairastavalla.

pic Yleisimpien lääkkeiden ja alkoholin yhteiskäyttö

Joidenkin sairauksien hoidossa käytettävät lääkkeet eivät välttämättä sovi käytettäväksi alkoholin kanssa.

pic Miten tupakka ja nuuska vaikuttavat lääkitykseen tai sairauteen

Tupakan ja nuuskan sisältämä nikotiini supistaa verisuonia ja altistaa esimerkiksi verenkiertosairauksille.

pic Miten niin mä en voi, kun muutkin voivat?

Omilla valinnoilla on myös vaikutusta hyvinvointiin.

pic Mitä aikuiset pelkäävät?

Nuoren aikuistuessa vanhempien vastuu vähenee. Vanhemmista voi tuntua pelottavalta, etteivät he enää aina tiedä, mitä nuori tekee tai missä hän liikkuu.

pic Fume-terveyspeli

Mobiililaitteilla pelattavan terveyspelin voi ladata sovelluskaupasta. Pelissä käsitellään seurauksia, joita savukkeiden, nuuskan ja sähkötupakan käytöstä voi aiheutua.

pic Päihdelinkki (A-klinikkasäätiö)

Päihdelinkki-sivustolle on koottu runsaasti tietoa päihteistä ja riippuvuuksista.

pic Nuortennetti (MLL)

Nuorille suunnattu sivusto, jota nuoret ovat olleet itse tekemässä.

pic EHYT (Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry)

Koko maassa toimiva EHYT ry edistää terveitä elintapoja. Sivuilta löytyy tietoa esimerkiksi digipeliriippuvuudesta.

pitkäaikainen sairaus; Nuoret; Nuortentalo; alkoholi; tupakka; päihteet