Ajankohtainen

Vanhempien koulutuksella merkitystä nuoren hyvinvointiin

Julkaistu 5.7.2018 10.00

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreen raportin mukaan vanhempien koulutustaso näkyy nuorten hyvinvoinnissa selvästi. Etenkin äitien alhaisella koulutustasolla on merkitystä, selviää raportista.

Nuorten hyvinvointia tarkasteltiin raportissa laajasti useilla eri mittareilla. Vanhempien koulutustason todettiin vaikuttavan merkittävästi nuoren koulumenestykseen ja valintoihin etenkin toisen asteen koulutuksessa. Vähiten koulutettujen äitien lapset näyttivät voivan huonoimmin usealla hyvinvoinnin osa-alueella. Pojilla erot ovat tyttöjä jyrkemmät.

Tiedossa on jo aiemmin ollut, että hyvinvointiin vaikuttaa koulutus, tulotaso ja ammattiasema. Lapsuuden sosiaalisen aseman vaikutus näkyy myös pitkällä aikuisuudessa, joten yhteiskunnan pitäisi tasoittaa erilaisten lähtökohtien eroja. Heikommassa asemassa oleville erityinen tuki olisi tarpeen, raportissa todetaan.

Lue raportista lisää THL:n sivuilta.