Ajankohtainen

Olet tärkeä juuri sellaisena kuin olet – maailman mielenterveyspäivän teemana nuoret

Julkaistu 10.10.2018 8.45

Maailman mielenterveyspäivän teemana vuonna 2018 on nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveys muuttuvassa maailmassa.

Nuoruuteen liittyvät muutokset, kuten uusi opiskelupaikka, kotoa muuttaminen tai työpaikan saaminen, ovat usein mieleisiä ja odotettuja tapahtumia. Toisaalta nuoruusiän muutokset saattavat välillä tuntua myös ahdistavilta ja stressaavilta. Hankalien tunteiden pitkittyminen ja käsittelemättömyys voivat altistaa mielenterveyden ongelmille. Teemapäivänä halutaankin tuoda esille erityisesti ennaltaehkäisyn tärkeyttä.

Lisäksi esille halutaan nostaa mielenterveyden häiriöiden yleisyys. Tavalla tai toisella ne koskettavat meitä kaikkia, oman tai läheisen kokemuksen kautta. Maailman mielenterveyspäivän iltana rakennuksia valaistaan vihreällä valolla, jolla halutaan ilmaista tasa-arvoa diagnooseista riippumatta.