Ajankohtainen

Nuuskan käyttö on monen nuoren mielestä siistiä – haitoista pitäisi puhua enemmän

Julkaistu 17.1.2019 11.45

Tupakointi nuorten ja aikuisten keskuudessa on vähentynyt viime vuosikymmeninä pitkäjänteisen työn tuloksena. Sen sijaan kouluterveyskyselyn mukaan nuuskan käyttö on yleistynyt 2010-luvulla erityisesti pojilla, vaikka nuuskan myynti on Suomessa kiellettyä.

Nuorten nuuskan käytön syitä selvitti tutkija Mikko Piispa laadullisessa tutkimuksessaan Nuuska ja nuoret. Tutkimus on osa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Nikotiinihanketta, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää nuorten nuuskan ja muiden nikotiinituotteiden käyttöä ja välitystä.

Tutkimuksessa Piispa haastatteli helsinkiläisiä ja torniolaisia 15–21-vuotiaita nuoria. Aluevalinnassa yksi syy oli raja-alueiden läheisyys ja nuuskan helpompi saatavuus. Lisäksi Piispa puhui myös nuorisotyöntekijöiden sekä nuuskan välittäjien ja myyjien kanssa.

Yleinen syy nuuskan käytölle oli kokeilunhalu tai kaveripiirin asettama paine. Nuuskaa ei myöskään pidetty terveydelle yhtä haitallisena kuin tupakkaa. Tyypillisesti nuuskan käyttö yhdistettiin urheilijapiireihin, etenkin jääkiekkoon. Nuuskaa saatiin esimerkiksi vanhemmilta kavereilta. Torniossa Nuuskan käytön kerrottiin olevan ”paikallinen tapa”, johon suhtauduttiin suopeammin.

Nuuskan käytön vähentämisessä pidettiin tärkeänä saada nuoret itse ajattelemaan nuuskan käyttöään. Nuuskan käytön vähentämistä tai lopettamista pitäisi pystyä heille kunnolla perustelemaan esimerkiksi sosiaaliseen mediaan ulottuvan valistuksen kautta. Nuuskan liittämistä urheilijayhteyteen olisi myös hyvä saada muuttumaan. Lisäksi vanhemmilla tulisi olla riittävästi oikeaa tietoa.

Lue lisää:
Nuuska ja nuoret – laadullinen selvitys nuorten nuuskan käytöstä ja hankintatavoista (Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Mikko Piispa) (PDF)