Ajankohtainen

Nuortentaloon uusia sisältöjä

Julkaistu 12.3.2019 14.00

Nuortentalon uudet sisällöt, elämänhallintatesti ja erilaisten valintojen seurauksia havainnollistava videonavigaattori, täydentävät olemassa olevia aihepiirejä. Nuortentalo kannustaa pitkäaikaissairaita nuoria itsensä kuuntelemiseen ja tuen pyytämiseen.

Nuortentalon elämänhallintatestin avulla voi saada selvyyttä ja vahvistusta ajatuksiin oman sairauden hoidosta, mielialasta, fyysisestä kunnosta tai sosiaalisten suhteiden tilasta. Testi ei anna valmiita toimintaohjeita, mutta kehottaa tarvittaessa pohtimaan asioita lisää esimerkiksi oman lääkärin tai hoitajan kanssa.

Nuortentalon Pohdi ja testaa -osiossa on jo ennestään testejä, joiden avulla voi arvioida mm. omaa kyvykkyyttään huolehtia pitkäaikaisesta sairaudesta tai valmiutta siirtyä lasten puolen sairaanhoidosta aikuisten puolelle.

Lisäksi Nuortentalossa on julkaistu videonavigaattori, jonka kautta voi seurata Ainon elämää päivän ajan. Navigaattorin ajatuksena on, että Ainon elämässä – kuten elämässä yleensä – pitää tehdä erinäisiä valintoja, jotka vaikuttavat mm. terveyteen ja hyvinvointiin. Valinnat korostuvat erityisesti silloin, jos esimerkiksi sairauden hoito vaatii tietynlaisten elintapojen noudattamista.

Joskus tekemämme valinnat ovat vääriä, eikä aina jaksaisi toimia, kuten pitää. Videonavigaattori näyttää, mitä eri valinnoista voi mahdollisesti seurata.

Lue lisää: