Ajankohtainen

Nuorten transitiotutkimukseen iso apuraha

Julkaistu 2.12.2019 15.20

Pitkäaikaissairaan nuoren hoidon siirtymisestä aikuispuolelle on toistaiseksi vähän tutkittua tietoa. Nuorisolääketieteen dosentti Silja Kosolalle on myönnetty Suomen Lääketieteen Säätiön 200 000 euron Tutkimusryhmän perustajan apuraha. Tuki mahdollistaa 500 pitkäaikaissairautta sairastavaa nuoren kolmen vuoden seurannan.

Suomessa nuoren hoito siirtyy aikuispuolelle useimmiten jo 16-vuotiaana, vaikka muualla maailmassa ikäraja on pääasiassa 18 vuotta. Aikuispuolella nuorelta odotetaan kuitenkin vastuun ottamista ja omatoimisuutta, eikä lääkäri ole enää tuttu lastenpuolelta. Tärkeää olisi varmistaa, että nuori ja hänen perheensä saavat siirtymävaiheeseen tarvitsemansa tuen ja tiedot siirtyisivät palvelujärjestelmissä asianmukaisesti. Silja Kosolan mukaan on kiinnostavaa saada tietoa siitä, jäävätkö nuoret siirtymävaiheessa oman onnensa varaan ja kuinka se vaikuttaa heidän sairauteensa.

Tutkimusta tehdään yhteistyössä Melbournen lastensairaalan kanssa. Melbournessa on käytössä koko sairaalanlaajuinen tukitiimi, jos nuorella on mm. useampi sairausdiagnoosi tai mielenterveysongelmia.

Lue lisää

Silja Kosola sai suurapurahan pitkäaikaissairaiden nuorten transitiotutkimukseen (HUS)