Ajankohtainen

Näkökulmia seksistä puhumiseen nuoren kanssa

Julkaistu 20.3.2018 10.00

Koulun terveyskirjasto tukee nuorten terveys- ja elämäntaitojen oppimista. Teemat, kuten seksi, seurustelu, arvostava kohtaaminen terveystottumukset ja luonteenvahvuudet, tarjoavat hyviä keskustelunavauksia mm. nuorten kanssa työskenteleville.

Koulun terveyskirjaston osa-alueet ovat ammattilaisten laatimia ja luotettavia. Seksuaalisuutta ja terveyttä käsittelevää viisiosaista kokonaisuutta voidaan hyvin hyödyntää esimerkiksi opetuksessa. Seurustelun pelisäännöt- aineiston kautta nuori voi saada taitoja ymmärtää ja tulkita paremmin sosiaalisia tilanteita. Seurustelussa ja parisuhteissa tarvitaan kykyä ilmaista tunteensa tilanteeseen sopivalla tavalla.

Nuoren identiteetin kehittymiseen liittyviin kysymyksiin on Koulun terveyskirjastossa myös materiaalia. Esimerkiksi seksuaalisuuden monimuotoisuutta käsittelevät aineistot auttavat aikuista ja nuorta ymmärtämään sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuutta. Turvallinen kokemusten jakaminen aikuisen kanssa auttaa nuorta jäsentämään erilaisia ajatuksia ja tunteita. Tärkeää on, että nuori voi ilmaista itseään sellaisena kuin hän on.