Ajankohtainen

Murrosikäisten unenmäärä vähentynyt yli tunnilla

Julkaistu 9.4.2019 12.40

Viiden vuoden seurantatutkimuksessa selvisi, että murrosikäisillä unen määrä väheni yli tunnin yössä. Samalla nuoret raportoivat päiväväsymyksestä ja lisääntyneestä päänsärystä, vatsa-, selkä- tai niska-hartiakivuista sekä psyykkisistä oireista. Terveemmäksi itsensä tunsivat ne, jotka nukkuivat enemmän.

Terveystieteiden maisteri Marja-Liisa Gustafssonin väitöstutkimuksessa selvitettiin unen määrää, päiväväsymystä, terveyteen liittyvää elämänlaatua sekä itseraportoitua oireilua 10-, 12- ja 15-vuotiaana viiden vuoden aikana. Tutkimukseen osallistui 1000 turkulaista koululaista.

Tutkimuksesta voidaan havaita, että 10-vuotiaiden raportoimat oireet eivät selkeästi ennusta oireita myöhemmällä iällä, mutta kaiken kaikkiaan oireilu lisääntyy iän karttuessa. Tytöillä unen määrä väheni enemmän kuin pojilla. Samaten tytöt raportoivat poikia enemmän erilaisista oireista, kuten päänsärystä tai niska-hartiakivuista.

Gustafssonin mukaan murrosikäisten elämänlaadun parantamiseksi uneen ja oireiluun liittyviä asioita olisi hyvä kartoittaa jo hyvissä ajoin. Kouluterveydenhuollolla on tässä tärkeä rooli.

Myös vanhempien esimerkillä on vaikutusta, ja vanhempien tulisi osata ohjata nuoria terveellisiin unitottumuksiin. Vanhemmista kuitenkin vain noin puolet on tietoisia lastensa todellisesta unen tarpeesta.

Lue lisää:

Koululaisten unen määrä väheni yli tunnilla viidessä vuodessa – Lasten ja nuortenkin vuoksi unen arvostusta pitää 24/7-yhteiskunnassa nostaa (Mediuutiset)