Taloudellinen tuki sairauskuluihin

Pitkäaikaissairauteen liittyy kuluja, joita voi tulla esimerkiksi sairaalan hoitopäivistä, poliklinikkamaksuista tai tarvittavista lääkkeistä. Pakollisiin kuluihin voi saada tukea.

Haitarin otsikkotaso2
Sairaalamaksut

Sairaalamaksuihin luetaan hoitopäivämaksu ja poliklinikkamaksut. Alle 18-vuotiaalta peritään vain 7 vuorokautta osastohoidosta kalenterivuodessa. Lisäksi erikseen maksetaan päiväkirurginen toimenpidemaksu.

Julkisessa terveydenhuollossa on vuotuinen maksukatto eli paljonko enintään terveyskuluja täytyy itse maksaa kalenterivuoden aikana. Sinun tulee itse seurata maksukaton täyttymistä. Jos maksukatto ylittyy, ole yhteydessä potilasmaksutoimistoon, josta voi saada vapaakortin.

Matkat ja yöpyminen

Kela korvaa sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kuluja. Matkoissa on omavastuuosuus eli asiakas maksaa itse osan ja ylimenevän osan maksaa Kela. Kela voi korvata myös yöpymiskustannuksia silloin kun joudutaan yöpymään tutkimuksen, hoidon tai liikenneolojen takia.

Lääkkeet

Kela voi korvata osan lääkekuluista. Lääkekustannusten alkuomavastuun jälkeen Kela korvaa lääkärin määräämien lääkkeiden hinnasta tietyn prosenttiosuuden.

Sairauspäiväraha

Jos sairaus on niin vaikea, että työssä käynti tai koulunkäynti ei ole mahdollista, voi Kelalta hakea sairauspäivärahaa. Päiväraha maksetaan yleensä hakijan verotuksessa vahvistetun vuosityötulon mukaan.

matkakorvaus; sairauspäivärahat; Nuoret; pitkäaikainen sairaus; Nuortentalo; lääkekorvaus

Kyllä

Päivitetty  18.10.2022