Siirry sivun sisältöön

Taloudellinen tuki sairauden pitkittyessä

Vammais- ja kuntoutustuki sekä kuntoutusraha auttavat, jos sairaus pitkittyy tai hankaloituu tai jos kyseessä on sairaus joka vaikeuttaa työntekoa tai opiskelua.

Olen täyttänyt 16 vuotta

Vammaistukea voidaan maksaa 16 vuotta täyttäneelle, jonka toimintakyvyn voidaan sairauden tai vamman johdosta arvioida olevan vähintään vuoden ajan alentunut. Lisäksi sairauden tai vamman tulee aiheuttaa haittaa, avuntarvetta tai ohjauksen ja valvonnan tarvetta.

Olen alle 16-vuotias

Alle 16-vuotiaan vammaistuen tavoitteena on tukea sairauden tai vamman vuoksi säännöllistä hoitoa ja/tai kuntoutusta tarvitsevan lapsen päivittäistä elämää.

Nuoren kuntoutusrahaa voidaan myöntää 16–19-vuotiaalle nuorelle, jonka työkyky tai mahdollisuudet valita ammatti tai työ ovat sairauden tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneet, ja joka tarvitsee erityisiä tukitoimia opiskelun aikana.

Nuoren henkilön kohdalla työkyvyttömyyden uhka voi olla perusteena Kelan kuntoutusrahan myöntämiseen esim. tilanteessa, jossa nuoren kuntoutusrahan edellytykset eivät täyttyisi.

Myös osakuntoutusraha voi tulla kyseeseen kuntoutukseen osallistumisen ajalta, jos työaikaa on kuntoutuspäivinä lyhennetty vähintään 40 %.

Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke. Kuntoutustuen edellytyksenä on, että hakijalle on laadittu hoito- tai kuntoutussuunnitelma tai että sitä valmistellaan. Kuntoutustuki vastaa määrältään normaalia työkyvyttömyyseläkettä. Jos työkykysi ei kuitenkaan hoidon tai kuntoutuksen aikana palaudu tai parane, sinulla voi olla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Eläkettä saavan hoitotukea voi saada täytettyään 16 vuotta. Sen saaminen edellyttää, että asut Suomessa ja saat joko Suomesta tai ulkomailta työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea.

Päivitetty 18.10.2022