Siirry sivun sisältöön

Muuta tukea elämään sairauden kanssa

Kunnan järjestämän vammaispalvelun kautta on mahdollista saada palveluita, jotka helpottavat arjen sujumista. Omaishoidon tukea voidaan myöntää pitkäaikaissairasta kotona hoitavalle läheiselle.

Vammaispalvelun kautta voi saada erilaisia kotona tai kodin ulkopuolisessa elämässä selviytymistä helpottavia palveluja vammaispalvelulain ja kehitysvammalain perusteella. Vammaispalvelun kautta myönnettäviä palveluita varten tarvitaan vammaispalveluhakemus sekä liitteeksi lääkärintodistus sairauden laadusta ja hoidon tarpeesta. Palvelusuunnitelman myötä arvioidaan asiakkaan palveluntarve ja suunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan.

Palvelusuunnitelmaan sisällytettäviä tukipalveluja voivat olla esimerkiksi:

  • Kuljetustuki vapaa-ajan-, opiskelu- ja työmatkoihin. Tällöin erityiskulkuvälineen tarpeen pitää jatkua vähintään vuoden ajan.

  • Sairauden vuoksi välttämättömät kodin muutostyöt ja kiinteät apuvälineet ja laitteet.

  • Henkilökohtainen apu (avustaja tai muut erityisjärjestelyt).

  • Palveluasuminen.

  • Avustus auton hankkimiseen tai lisälaitteisiin.

  • Sopeutumisvalmennuksena myönnettävä kommunikaatio-opetus.

  • Kehitysvammaisten erityispalvelut vammaispalvelussa tehdyn oman suunnitelman pohjalta.

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on vammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan tukemisesta.

Omaishoidon tukea haetaan oman kunnan sosiaalitoimesta.

Päivitetty 18.10.2022