Sairauteen liittyvät palvelut ja tuet

Pitkäaikainen sairaus on usein myös taloudellinen rasite. Sairauteen liittyviin kuluihin on mahdollista saada tukea. Lisäksi on mahdollista hakea erilaisia elämää helpottavia tukipalveluita.