Oman tulevaisuuden suunnittelu

Peruskoulun jälkeen sinun tulee hakea opiskelemaan. Oppivelvollisuus jatkuu 18 ikävuoteen saakka. Pitkäaikaissairaus voi vaikuttaa ammatinvalintaan.