Siirry sivun sisältöön

Tekonivelleikkaukseen valmistautuminen

Yleinen terveydentila vaikuttaa tekonivelleikkauksesta toipumiseen. Päivittäistä liikkumista ja tupakoinnin lopettamista suositellaan ennen leikkausta. Valmistautumalla hyvin, voit myös lievittää leikkaukseen liittyvää pelkoa ja kipua.

Yleensä valmistautuminen tekonivelleikkaukseen vie 6–10 viikkoa ja se alkaa heti kun leikkauspäätös on tehty.

Perehtymällä tähän sivuun ja sairaalasta saamaasi tietoon, voit saada voimavaroja leikkauksen läpikäymiseen ja motivaatiota kuntoutumiseen.

Onnistuneella valmistautumisella voidaan parhaassa tapauksessa myös lievittää leikkaukseen liittyvää ahdistusta, pelkoa ja kipua sekä lyhentää sairaalassaoloaikaa.

Ennen tekonivelleikkausta, mieti ainakin näitä asioita:

Ennen leikkausta tulisi fyysisen suorituskyvyn olla hyvä, ja aiemmin todetut perussairaudet tasapainossa.

Äkillisen sairauden, kuten flunssan, hammas- tai ihotulehduksen yllättäessä joudutaan usein siirtämään suunniteltua leikkausta tekonivelen tulehtumisen välttämiseksi.

Siksi on hyvä käydä hammastarkastuksessa sekä hoidattaa mahdolliset perussairaudet ja iho-ongelmat hyvissä ajoin ennen leikkausta.

Erityisesti sydän-, verenkierto- ja hengityssairauksien sekä diabeteksen lääkitysten tulee olla sopivalla tasolla. Tarvittaessa ortopedi pyytää konsultaatiota muilta erikoisaloilta, mikäli esimerkiksi sydän- tai keuhkosairautesi vaati sitä ennen leikkaustoimenpidettä.

Hyvä yleis- ja lihaskunto edesauttavat ja nopeuttavat kuntoutumista leikkauksesta, joten kaikkia nivelrikkopotilaita kannustetaan liikkumaan päivittäin. Myös fysioterapeutin tukemasta liikunnasta ja lihashuollosta voi olla apua jo ennen leikkausta.

Painonhallinta on nivelrikkopotilaalle tärkeää. Ylipaino lisää merkittävästi tulehdusriskiä ja muiden leikkauskomplikaatioiden riskiä lonkan ja polven tekonivelleikkauksessa. Siksi ylipainoisen potilaan tulisi laihduttaa ennen leikkaukseen tuloa.

Voimakasta laihduttamista ennen leikkausta ei suositella. Voimakkaan laihduttamisen aikana haavojen paraneminen saattaa häiriintyä.

Tupakointi tulisi lopettaa tai ainakin tauottaa vähintään kaksi viikkoa ennen leikkausta ja 3–4 viikkoa leikkauksen jälkeen. Lopettaminen parantaa leikkausalueen verenkiertoa ja nopeuttaa haavan paranemista. Se taas usein lyhentää hoitoaikaa sairaalassa.

Myös alkoholin käytön tulee olla vähäistä tai kohtuullista.

Lisäksi omega-3-valmisteet tulee jättää tauolle. Ne häiritsevät veren hyytymistä, jolloin verenvuotoriski leikkauksessa kasvaa.

Ennen tekonivelleikkausta on hyvä suunnitella arkea toipilaana. Sairausloma voi kestää muutaman kuukauden. Ainakin näitä asioita kannattaa miettiä etukäteen niiden päivien varalta, jolloin et vielä pääse liikkumaan pitkiä matkoja:

  • varaa pakastimeen ruokaa tai käytä kauppapalvelua

  • suunnittele lemmikkisi hoito- ja ulkoilutusjärjestelyt

  • tee kodistasi peseytymistiloineen mahdollisimman esteetön ja siirrä tarvittaessa huonekaluja

  • hanki valmiiksi tarvittavat apuvälineet, esimerkiksi sängynjalan korottajat

  • tutustu sairaalasi tarjoamaan tietoon kuntoutuksen ja lääkehoidon kustannuksista, vakuutusasioista ja sairauspäivärahoista.

Myös Kelan sivuilta löydät tietoa sairauspäivärahasta ja lääkekorvauksista:

Sinun leikkaushoidoilla on huomattava merkitys myös muille perheenjäsenille. Lähimmäisesi pystyvät parhaiten tukemaan sinua, tuntien elämäntilanteesi. Kehota myös heitä tutustumaan Niveltalon tarjoamaan tietoon nivelrikosta, hoitovaihtoehdoista, tekonivelleikkauksesta ja arjesta tekonivelen kanssa. Näin läheisilläsi on helpompi tukea sinua ja ymmärtää leikkauksen tuomaa elämänmuutosta.

Päivitetty 24.8.2018