Miten hakeudun tekonivelleikkaukseen?

​Jos haluat tietää olisiko tekonivelleikkauksesta sinulle hyötyä, sinun tulee hakeutua tekonivelkirurgiaan perehtyneen ortopedin vastaanotolle. Pääset ortopedin vastaanotolle esimerkiksi perusterveydenhuollosta kirjoitetulla lähetteellä.

​​​

Jos haluat selvittää olisiko tekonivelleikkauksesta hyötyä juuri sinulle, kannattaa sinun hakeutua ensiksi oman lääkärisi vastaanotolle. Lääkärisi lähettää sinut tarpeen mukaan tekonivelkirurgiaan erikoistuneen ortopedin vastaanotolle, joka arvioi leikkauksen hyötyjä sinun kohdallasi.

Miten ortopedi arvioi leikk​​austarvettani?

Diagnoosiin päästäkseen, ortopedi analysoi röntgenkuvia kipeästä nivelestä ja tutkii oireilevan nivelen liikkuvuutta, tukevuutta ja kipua. Joskus vastaanotolla tehdään myös muita kuvantamistutkimuksia kuten magneettikuvaus.

Jokaisen potilaan soveltuvuutta leikkaukseen arvioidaan yksilöllisesti. Tutkimusten jälkeen ortopedi kertoo sinulle mahdollisesta sairaudestasi ja siihen sopivista hoidoista.

Mikäli nivelrikko on niin lievä, ettei leikkaushoitoa tarvita, toteutetaan kuntouttava hoitosi avosektorilla. Tähän kuuluu usein omatoiminen liikunta, tarvittaessa fysioterapia ja kipulääkitys.

Jos hoitomuodoksi valitaan leikkaushoito, saat jo arviointikäynnillä tietoa valmistautumisesta leikkaukseen, sen kulusta, kuntoutumisesta ja jatkohoidosta kotona.

Hoidostasi päätetään aina yhteisymmärryksessä sinun kanssa.

Mitä tapahtuu ​kun leikkauspäätös on tehty?

Leikkaukseen valmistautuminen alkaa välittömästi leikkauksesta sopimisen jälkeen ja on tärkeää onnistuneen kuntoutumisen kannalta.

Yleensä valmistautuminen tekonivelleikkaukseen vie 6–10 viikkoa ja pitää sisällään muun muassa hammashoitoa, mahdollisten perussairauksien ja iho-ongelmien hoitoa sekä aktiivista omatoimista liikuntaa ja lihashuoltoa.

 

Kyllä

Päivitetty  24.8.2017