Osteoporosrelaterade kotfrakturer

Osteoporosrelaterade kotfrakturer orsakar smärta i synnerhet när man rör sig och byter ställning, till exempel när man stiger upp från en sittande position.

”Försvagningen” i kotorna som orsakats av osteoporos får ryggkotan att vikas ihop, oftast framtill, varvid kotan blir kilaktig. Frakturen kräver inte nödvändigtvis en allvarlig olycka, utan kan vara resultatet av nysningar, lyft, böjning eller vridning av ryggen.

Osteoporos kan inte nödvändigtvis upptäckas utan mätning av bentätheten. Ofta upptäcks sjukdomen inte förrän efter en fraktur. Du bör snabbt uppsöka läkare om du känner allvarlig lokal smärta i ryggraden.

En kotfraktur diagnostiseras på grundval av en läkarundersökning och röntgenbilder.

Behandling

Hos en stor del av patienterna lindras smärtan inom cirka tre månader med minskad ansträngning och användning av smärtmedicinering och hjälpmedel, ibland även externt stöd för ryggen.

Kirurgisk behandling behövs endast om frakturen orsakar nervsymtom eller muskelsvaghet i benen. Ibland kan man överväga en operation för att frigöra nerverna eller en steloperation på frakturstället.

Osteoporos kräver vanligtvis läkemedelsbehandling efter en fraktur.

benskörhet; osteoporos; smärta i nedre ryggraden; smärta i övre ryggraden; konstaterande av ankyloserande spondylit; öm ryggrad; kotförskjutning i ryggraden; sned ryggrad; knäppande ryggrad; degeneration av ryggraden behandling; inflammation i ryggraden; degenererad ryggrad; fraktur i ryggraden; ryggradens struktur; ryggrad degeneration; sänkning av ryggradskotorna; ankyloserande spondylit och yrsel; osteofyt i ryggraden; ryggrad reumatism; ryggrad cancer; artros i höften och ryggsmärta; öm ryggradskota; ryggraden knäpper; smärta i ryggraden; kinesiotejpning rygg anvisning; ont i nedre ryggen när man sover; handrygg smärta; ankyloserande spondylit smärta; magnetundersökning av ryggraden; sjukdomar i ryggraden; ryggrad smärta i övre ryggen; artros rygg; ryggrad förträngning; ont i mitten av ryggraden; ryggrad smärta i nedre ryggen; ryggradsfraktur; ryggrad skolios; ankyloserande spondylit undersökning; artros och smärta i nedre ryggen; artros i ryggraden; rygg artros; rygg si-led; artros i ryggkotorna; förträngning i ryggraden operation; smärta i nedre delen av ryggraden; den nedersta kotan i ryggraden; ryggradsartros; felställningar i ryggraden; öppning av ryggraden; facettlås i ryggraden; nervkompression i ryggraden; ryggradsnerver; spricka i ryggraden; infektion i ryggraden; spändhet i ryggraden; förstelning av ryggraden; stelhet i ryggraden; sänkning av ryggraden; magnetundersökning av ryggraden pris; manipulation av ryggraden; problem i ryggraden; hålighet i ryggraden; osteokondros i ryggraden; diskbråck i ryggraden; ryggradens ändplatta; värk i ryggraden; stretchning av ryggraden; stela muskler bredvid ryggraden; smärta bredvid ryggraden; ryggrad intervertebraldiskdegeneration; ryggraden böjs inte; ryggrad nerver; ryggrad och kotor; stel ryggrad symtom; ryggrad gymnastik; ryggraden stelnar; ryggrad stelhet; spinal stenos; ryggrad öm vid tryckning; ryggrad smärta i nacken; ryggrad öm; ryggrad förslitning; ryggrad lås; ryggrad magnetundersökning; ryggrad fraktur symtom; ryggrad kota smärta; ryggrad leder; ryggrad artros; svank i ryggraden; ryggrad blivit rak; ryggraden knakar; ryggrad brännande smärta; ryggrad utbuktning; ryggrad struktur; ryggrad behandling av degeneration; ryggrad hållning; ryggrad röntgen; ryggrad röntgenbild; ryggrad s1; ryggrad sjukdomar; ryggrad rätas ut; ryggrad inflammation; ryggrad inflammation symtom; ryggrad besvär; ryggrad stretchning; ryggraden värker; ont i ryggraden; ryggradsfraktur symtom; ankyloserande spondylit och arbetsförmåga; ankyloserande spondylit ledvärk; ankyloserande spondylit ärftlighet; ankyloserande spondylit si-led; ankyloserande spondylit; ryggrad; ankyloserande spondylit symtom; ankyloserande spondylit test; ryggradskotor; ryggradsdegeneration; ankyloserande spondylit trötthet; ryggrad kotor; ryggkota; ryggradssmärta; ryggradssmärta mellan skulderbladen; ankyloserande spondylit kost; symtom på ankyloserande spondylit; människans ryggrad

Kyllä

Uppdaterad  9.3.2023