Knäts anatomi

Knäleden består av lårbenet, skenbenet, vadbenet och knäskålen

Även mjukvävnaderna deltar i ledens funktion: muskler, senor, menisker och ledband. Ledbrosket utgör glidytorna mellan benen.

Knät har flera ledband som stöder knät och kontrollerar knäts rörelseriktning. Dessa omfattar de inre och yttre sidoligamenten samt de främre och bakre korsbanden.

Skador på ligamenten kan orsaka funktionsstörningar i knät, såsom instabilitet.

Knäts inre och yttre menisk har till uppgift att dämpa stötarna mellan de två ledytorna. Meniskerna är involverade i knäts funktion och stöder det.

En skada på menisken kan hindra knät från att böjas eller rätas ut, vilket leder till att knät låser sig.

struktur; ur led; sena; artros; knästöd; försträckning; sidoligament; inflammation; ledprotes; operation; frakturer; menisk; knäförband; bakre; rehabilitering; korsband; vid löpning; behandling; öm vid beröring; svullnad knöl; öm; primära; bådas; knänas; brusten; sjukledighets; längd; knäoperation; gått; knäskål; baklår; konstgjord; knäled; inflammerad; rökning; hoppar; smärta; knä; knäveck; vid böjning; knäpper; knä överrörligt; ben; svullen; belastning; spänner

Kyllä

Uppdaterad  14.3.2023