Inklämningssyndrom i höften

Inklämningssyndrom i höften drabbar vanligtvis fysiskt aktiva personer under 30 år.

Vid FAI-syndrom, dvs. inklämningssyndrom i höften, och associerad mekanisk nötning uppstår smärta när höften böjs och roteras samtidigt.

En inklämd höft kan vara helt symtomfri, varvid den inte kräver behandling. Den exakta orsaken till inklämningssyndrom i höften är inte känd. Möjliga orsaker har ansetts vara en förändring i det övre lårbenets tillväxtplatta på grund av avvikande belastning eller en glidning av tillväxtlinjen (epifysiolys).

Behandling

Den viktigaste behandlingen är att delta i ett brett utbud av fysiska aktiviteter och att välja sådana som inte orsakar symtom.

I svåra fall kan man överväga en magnetröntgenundersökning och en titthålsoperation av höften för att omforma höften till en mer normal form.

Om smärtan försvårar rörligheten och vardagen bör du kontakta en hälsocentral.

höftled; strålar; i foten; på natten; ur led; äldre persons; höftfraktur; löpning; efter; i underbenet; liggande; i knät; i låret; höftled höftsmärta; höftben; lårben; ledprotes; operation; rehabilitering; struktur; smärta; belastning; trång; inklämd höft; höften; FAI-syndrom; återhämtning; höftsmärta; höftoperation; sittande; återhämtningstid; kortisoninjektion; höftens; slemsäcksinflammation; vid gång; i sömnen; på sidan; vid vila; komplikationer; inklämningssyndrom i höften; bursit

Kyllä

Uppdaterad  8.3.2023