Bristning i höftledens broskring

Bristningar i broskringen är vanligtvis symtomfria och kräver inte operation.

En skada på broskringen (labrum) i höften förekommer vanligtvis hos unga vuxna. Hos medelålders och äldre personer är skadorna ofta förknippade med åldersrelaterad degeneration.

Skadorna är ofta förknippade med inklämningssyndrom i höften och andra höftdeformiteter, men de kan också förekomma separat. Skadan kan uppstå antingen till följd av en vridningsskada i höften eller till följd av onormal, upprepad och hård belastning.

Behandling

Skador som orsakats i skadan kan repareras med en titthålsoperation, där broskringen som lossnat från höftledsgropen fästs på plats med ankare.

Om det gör ont att gå efter en höftskada och smärtan inte avtar inom några dygn bör du uppsöka läkare.

höftled; strålar; i foten; på natten; ur led; äldre persons; höftfraktur; löpning; efter; i underbenet; liggande; i knät; i låret; höftled höftsmärta; höftben; lårben; ledprotes; operation; rehabilitering; struktur; smärta; belastning; skada; skador; broskring; labrum; åldersrelaterad degeneration; återhämtning; höftsmärta; höftoperation; sittande; återhämtningstid; kortisoninjektion; höftens; slemsäcksinflammation; vid gång; i sömnen; på sidan; vid vila; komplikationer; inklämningssyndrom i höften; bursit

Kyllä

Uppdaterad  8.3.2023