Ostekondros – störning i benbildningen

Osteokondros är en sjukdom där brosket och det underliggande benet lossnar lokalt från det omgivande benet.

OCD (OCD, osteochondritis dissecans) kan orsakas av en tillväxtstörning i benet, ett cirkulationsproblem eller en skada. Skadan är vanligtvis belägen på fotleden, vanligen på den inre eller yttre kanten av språngbenet.

Om man hittar en lös brosk-benmetastas på fotledens utsida är det oftast fråga om en skada. Annars kan man misstänka en störning i benstrukturen. OCD börjar vanligtvis visa symtom hos unga i växande ålder, men symtomen kan också uppträda i vuxen ålder.

Typiska symtom på osteokondros är plötslig smärta i samband med fotledens rörelse och i vissa fall låsning av fotledens rörelse. Osteokondr​os kan också vara helt symtomfri.

Du bör uppsöka läkare om du känner smärta eller låsning i leden när du rör dig.

En osteokondrosmetastas kan ses på en röntgenbild av fotleden, men i de flesta fall behövs en magnetundersökning eller datortomografi för att planera behandlingen.

Behandling

För behandling av symtomatisk osteokondros rekommenderas titthålsoperation för att avlägsna den lösa brosk-benbiten och skrapning av området för att öka bildningen av s.k. ärrbrosk.

Ett större område med bristande förbening kan behöva ersättas med en bentransplantation. I vissa fall, när broskytan fortfarande är intakt, kan man borra hål i den lösa benbiten för att förbena fast den i det omgivande benet.

brustet ledband; fotled ledband; övre tarsalled; inflammerad tarsalled; öm tarsalled; övre och nedre tarsalled; fotled korsband; i fotleden; tarsalled; fotledsfraktur; fotledsinflammation; ledband; ocd; inflammation i akillessenan; osteofyt; fotled led; fotled ledprotes; fotled ledband bristning; fotled ledband försträckning; fotled smärta; symtom; inflammation; smärta; fotled; fotledsstöd; ledband av; nedersta tarsalled; osteokondros

Kyllä

Uppdaterad  8.3.2023