Artros i fotleden

Artros i fotleden kan utvecklas spontant med åldern, bero på en olycka eller vara kopplad till en inflammatorisk reumatisk sjukdom.

​Med tiden kan fotleden också slitas på grund av ett felställt knä, plattfot, högt fotvalv eller annan felaktig position i nedre extremiteten.

Smärta och svullnad i leden är typiska symtom på artros. Det kan också bli svårt att röra på leden.

I ett tidigt skede är det vanligast att symtomen uppträder när man rör sig.

Förutom symtom på överbelastning kan det i en långvarig förslitning av leden också förekomma smärta vid vila och en synlig felställning av fotleden och foten.

Du bör uppsöka läkare om du har långvarig smärta i fotleden som varat i mer än en månad, eller som inte reagerar på vanliga smärtstillande medel eller tillfällig belastningsminskning, eller vilosmärta.

Om smärtan i fotleden åtföljs av kraftig svullnad eller allmänna symtom som feber bör du uppsöka läkare omedelbart.

Läkaren ställer diagnosen artros i fotleden utifrån röntgenbilder som tagits stående.

Hörnstenarna i den icke-kirurgiska behandlingen av artros i fotleden är smärtlindring och injektionsbehandling samt rätt skor. Ett stadigt skaft, styvt sulmaterial och en rullande trampdyna stöder en öm led och kompenserar för eventuellt bristande rörelseomfång och ledstabilitet.

Kirurgisk behandling

Om man väljer operation, påverkar artrosens svårighetsgrad operationens omfattning.

Vid lindrig artros i en tidigare icke-opererad fotled kan artroskopi lindra smärta och förbättra rörligheten. Upprepade titthålsoperationer rekommenderas dock inte.

Om artrosen är förknippad med en felställning av foten ovanför eller nedanför fotleden kan symtomen lindras och förslitningen av ledytorna bromsas genom att vända benets felställning (osteotomi).

Vid avancerad artros ger fotledsförbening, dvs. förstelning, varaktiga fördelar för de flesta patienterna. Ibland kan behandlingsmetoden vara en ledprotes för fotleden.

inflammation; symtom; smärta; brustet ledband; fotled ledband; övre tarsalled; inflammerad tarsalled; nedre tarsalled; öm tarsalled; övre och nedre tarsalled; fotled korsband; i fotleden; tarsalled; fotledsfraktur; fotledsinflammation; ledband; fotled; inflammation i akillessenan; ledstöd; osteofyt; fotled led; fotled ledprotes; ledband brutet; fotled ledband bristning; fotled ledband försträckning; fotled smärta

Kyllä

Uppdaterad  8.3.2023