Ont i axeln

Axelvärk är ett stort problem eftersom den påverkar armens funktion.