Armbågen ur led

Luxation av armbågen kan orsaka långvariga symtom och försämrad funktion i armbågsleden.

Hos yngre personer och personer i arbetsför ålder går armbågen ofta ur led vid till exempel fall eller trafikolyckor.

Hos äldre personer kan skadan ocks​å uppstå till följd av ett fall när osteoporos försvagar benet och gör det mer känsligt för skador.

När armbågsleden går ur led skadas de mjukvävnadsstrukturer som stöder leden och skador på beniga områden kan också uppstå.

Om du misstänker att armbågsleden har gått ur led bör du söka akut läkarvård. Valet av behandling görs på den kirurgiska enheten.

Behandling

Behandlingen börjar med att sätta leden på plats, eller reposition.

Diagnosen bekräftas med hjälp av bilddiagnostiska undersökningar, där röntgen och datortomografi används för att kontrollera om det finns benskador och magnetundersökning för att kontrollera om kapsel- och ledbandsstrukturer är skadade.

Den kirurgiska behandlingen syftar till att återställa den felställning som orsakats av frakturerna till det anatomiska läget så väl som möjligt och omfattar rekonstruktion av ledbanden.

rotationsrörelse; luxation; låser sig; rekonstruktiv kirurgi; artros; rassel; nattvärk; sträckning; rotation; bristning; frusen; bicepsmuskel; ledprotes; operation; förbening; muskelkondition; rehabilitation; antiinflammatoriskt smärtstillande medel; titthålsoperation; rehabilitering; kortison; inflammation; traumatisk; struktur; öm; smärta; led; belastning; skada; skador; arm; broskring; armbåge

Kyllä

Uppdaterad  8.3.2023