Ledplastik på HUS område

Största delen av ledplastiken på HUS område utförs vid Pejas sjukhus i Vanda. Operationer utförs även vid Raseborgs, Lojo, Hyvinge och Borgå sjukhus

​​​

Pejas sjukhus är en av Nordens största enheter för ledplastik, Endoprotesenheten. Där utförs årligen mer än 3 500 ingrepp. Pejas har även flera polikliniker inom specialiteter och funktioner som stöder undersökning och vård.

Pejas är en del av Helsingfors universitets centralsjukhus (HUCS). Där är ledplastiken i hela HUCS område och största delen av all ledplastik Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) koncentrerad.

Sjukhuset har jour dygnet runt som även omfattar jouren för sjukhusets specialsjukvård och hälsovårdscentraljouren. Patienterna kommer till jourpolikliniken med remiss av läkare eller i nödfall utan remiss dygnet runt.​

Största delen av ledprotesoperationerna görs vid Pejas sjukhus i Vanda.

Sjukhus på HUS område med ledplastik:Nästa ​sida

 
 

Uppdaterad  21.8.2018