Kvaliteten på Endoprotesenheten

Endoprotesenheten vid HUCS är en av Nordens största ledplastikenheter

​​​​​

Endoprotesenheten vid HUCS​ följer regelbundet kvaliteten på vården och kundnöjdheten. Resultaten visar att vården är professionell och individuell.

Enligt den nyaste enkäten i november 2016 är den totala bedömningen av vårdperioder 4,90 på en skala 1–5. Nästan alla patienter rekommenderar Endoprotesenheten till andra.

I Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt baserar sig patientsäkerhetsarbetet på kontinuerlig utveckling och riskbedömning. En säker vård är effektiv, den ges på rätt sätt och i rätt tid.

Patientsäkerheten kräver samarbete mellan de olika aktörerna. Inom HUS har patienten och de närstående en viktig roll när det gäller att främja säkerheten i vården.


     


Föregående sidaNästa sida

 
 

Uppdaterad  21.8.2018