Tjänster

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​

Ledhuset är en ny webbtjänst för dig som har ledsmärtor eller andra ledsymtom.​

Lue lisää...


Om ledhuset​

​​​​

Hälsobyns tjänster planeras och produceras i samarbete mellan universitetssjukvårdsdistrikten inom projektet för Virtuaalisairaala 2.0 och finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet. I detta avsnitt presenteras tjänsterna och specialiteten från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.


HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

​​​​

Hälsobyns tjänster planeras och produceras i samarbete mellan universitetssjukvårdsdistrikten inom projektet för Virtuaalisairaala 2.0. I detta avsnitt kommer tjänsterna och specialiteten från Birkalands sjukvårdsdistrikt att presenteras.


BIRKALANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

​​​​

Hälsobyns tjänster planeras och produceras i samarbete mellan universitetssjukvårdsdistrikten inom projektet för Virtuaalisairaala 2.0. I detta avsnitt kommer tjänsterna och specialiteten från Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt att presenteras.


NORRA ÖSTERBOTTENS SJUKVÅRDSDISTRIKT

​​​​

Hälsobyns tjänster planeras och produceras i samarbete mellan universitetssjukvårdsdistrikten inom projektet för Virtuaalisairaala 2.0. I detta avsnitt kommer tjänsterna och specialiteten från Norra Savolax sjukvårdsdistrikt att presenteras.


NORRA SAVOLAX SJUKVÅRDSDISTRIKT

​​​​

Hälsobyns tjänster planeras och produceras i samarbete mellan universitetssjukvårdsdistrikten inom projektet för​ Virtuaalisairaala 2.0. I detta avsnitt kommer tjänsterna och specialiteten från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt sjukvårdsdistrikt att presenteras.


EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT


Uppdaterad  1.3.2019