Vanliga frågor om ledproteser

Här hittar du svar på vanliga frågor om ledproteser och ledproteskirurgi. Läs om när du kan återgå till arbetet, när du kan köra bil och om säkerhetskontrollerna på flygplatser kommer att larma på grund av ledprotesen. 

Haitarin otsikkotaso2
1. Hur länge håller en ledprotes i användning?

Kvaliteten och hållbarheten hos ledproteser har förbättrats med åren. Man uppskattar att cirka 95 procent av ledproteserna kommer att vara på plats och fungera normalt 10 år efter operationen.

Ledprotesen är dock en mekanisk reservdel som kan slitas ut eller lossna från benet. Träning som innehåller tunga stötar och extrema positioner samt övervikt kan orsaka slitage på ledprotesen och öka risken för att den lossnar.

2. Är övervikt ett hinder för ledproteskirurgi?

Övervikt är inget hinder för ledproteskirurgi, men det ökar infektionsrisken vid höftleds- och knäproteser och kan göra ingreppet svårare. Det finns därför en motvilja mot att utföra ledproteskirurgi på patienter med sjuklig övervikt (BMI 40 eller mer).

Överviktiga personer bör eftersträva viktminskning före ledproteskirurgi. Om en viktminskning är uppenbart fördelaktig för dig kan ortopeden hänvisa dig till exempel till en näringsterapeut. Operationen utförs när en säker vikt har uppnåtts.

En kraftig viktminskning strax före operationen rekommenderas dock inte. Under perioder av intensiv bantning kan sårläkningen bli störd.

För att få maximal nytta av ledproteskirurgi bör du också vara uppmärksam på viktkontrollen efter operationen. Övervikt belastar ledprotesen.

3. Finns det en övre åldersgräns för ledproteskirurgi?

Ålder är inget hinder för ledproteskirurgi, men patientens bakomliggande sjukdomar måste vara i god vårdbalans för att operationen ska kunna utföras.

Särskilt medicineringen mot hjärt- och kärlsjukdomar, sjukdomar i andningsorganen och diabetes bör ligga på lämplig nivå. Vid plötslig sjukdom, t.ex. förkylning, tand- eller hudinfektion, måste den planerade operationen ofta skjutas upp för att undvika en infektion i ledprotesen.

Det är därför en bra idé att göra en tandkontroll och att behandla eventuella bakomliggande sjukdomar och hudproblem i god tid före operationen

4. Hur länge pågår en ledprotesoperation

En ledprotesoperation pågår vanligtvis mellan en och två timmar. Du kan vanligtvis börja röra på dig redan på operationsdagen.

På avdelningen övar man att röra på sig under ledning av en fysioterapeut. När din gång är stabil och den värsta smärtan har försvunnit kan du åka hem och fortsätta din rehabilitering.

Efter operationen tillbringar man vanligtvis 2–3 dagar på sjukhuset.

5. Kan båda mina höfter opereras samtidigt?

Samtidig höftledsplastik kan vara ett bra alternativ om du har svår artros i båda höfterna och det har utvecklats besvärliga rörelsebegränsningar.

Ett gott allmäntillstånd är en förutsättning för ingreppet. Du får inte heller ha några betydande bakomliggande sjukdomar.

6. Hur länge kommer jag att behöva kryckor efter en ledprotesoperation?

Du kan avstå från kryckorna när det är tryggt att gå och när hältan har minskat så mycket som möjligt. Patienterna slutar vanligtvis att använda kryckor 2–4 veckor efter operationen.

7. Hur mycket sjukledighet krävs för ledproteskirurgi?

För knä- och höftledsplastik krävs vanligtvis cirka tre månaders sjukledighet. Före ledprotesoperationen är det bra att planera ditt dagliga liv under återhämtningstiden, till exempel:

 • genom att reservera mat i frysen eller genom att överväga en butikstjänst
 • genom att planera skötsel- och rastningsarrangemang för eventuella husdjur
 • genom att göra ditt hem så hindersfritt som möjligt.
8. När kan jag köra bil efter ledproteskirurgi?

Du kan köra bil när du kan trycka på pedalerna på ett tillförlitligt och säkert sätt. Detta tar vanligtvis 6–8 veckor, men det beror på varje patients individuella rehabilitering.

9. Larmar säkerhetskontrollen på flygplatsen för en ledprotes?

Ledproteser kan slå larm vid säkerhetskontroller på flygplatser. I så fall kontrolleras ledprotesens område med en handsensor.

Bevis på en ledprotes krävs inte på flygplatser. Du bör dock reservera tillräckligt med tid för en säkerhetskontroll.

10. Kan jag återgå till ett fysiskt yrke efter en ledprotesoperation?

Med knä- och höftledsproteser kan du i allmänhet återgå till fysiska yrken och de flesta motionsformerna. Grenar med höga hälstötar, till exempel löpning och hoppning, rekommenderas inte. De kan öka slitaget på ledprotesens glidytor.

I vissa yrken, t.ex. poliser och brandmän, kan ledprotesen utgöra ett arbetarskyddsrelaterat problem. Det finns ingen garanti om att återvända till dessa yrken.

11. Kan jag idrotta med en ledprotes?

Efter en ledprotesoperation rekommenderas regelbunden motion, t.ex.:

 • promenader
 • cykling
 • skidåkning
 • och vattengymnastik.

Det lönar sig att vara försiktig i valet av motionsgrenar. Följande rörelser och grenar kan utsätta ledprotesen för olyckor, belastning och slitage:

 • våldsamma hopp, stötar och skakningar (t.ex. vid löpning)
 • extrema positioner och vridningar av leden
 • kontaktsporter där man har stark fysisk kontakt med en annan idrottare (t.ex. ishockey och amerikansk fotboll).
 • djupa knäböjningar med vikt.
12. Kommer ledprotesen att påverka mitt sexliv och min reproduktiva hälsa?

Begränsningarna i sexuallivet som orsakas av en ledprotes är minimala. Sexlivet kan fortsätta som normalt inom de gränser för rörelse som ledprotesen tillåter.

Graviditet och förlossning är också möjliga efter en ledprotesoperation.

övervikt; sjukledighet; ledproteser; artros; knä; idrott; fetma; motion; rehabilitering; smärta; operation

Kyllä

Uppdaterad  13.3.2023