Vanliga frågor om ledproteser

Här hittar du svar på vanliga frågor om ledproteser och ledplastik. Läs om när du kan återgå till arbetet, när du kan köra bil och om säkerhetskontrollerna på flygplatser kommer att larma på grund av ledprotesen

​​​​​​​​​​​​​​​​​

1. Hur länge håller en ledprotes för användning?

Kvaliteten och hållbarheten för ledproteser har förbättrats och utvecklats under åren. C​irka 95 procent av ledproteserna är kvar på plats och fungerar normalt 10 år efter operationen.

En ledprotes är trots allt en mekanisk reservdel som slitas ut eller lossna. Rörelser med häftiga stötar och ytterlägen och övervikt kan orsaka slitage på ledprotesen och öka risken för att den lossnar.

2. Är övervikt ett hinder för ledplastik?

Övervikt är inte ett hinder för ledplastik men ökar inflammationsrisken vid knä- och höftledsplastik och kan komplicera ingreppet. Ledplastik rekommenderas inte för sjukligt överviktiga (viktindex 40 eller högre).

Överviktiga bör eftersträva viktminskning före ledplastik. Om viktminskning medför en klar fördel för dig kan ortopeden hänvisa dig exempelvis till en näringsterapeut. Operationen utförs när en säker vikt är nådd.

Hårdbantning rekommenderas dock inte precis före operationen. Under hårdbant​ning kan sårläkningen bli störd.

För att få en så stor nytta som möjligt av ledplastiken ska du också tänka på viktkontroll efter operationen. Övervikt ökar belastningen och slitaget på ledprotesen.

3. Finns det någon övre åldersgräns för ledplastik?

Ålder är inget hinder för ledplastik men vården av patientens grundsjukdomar ska vara i god balans för att operationen ska kunna genomföras.

Särskilt medicineringen av hjärt-, cirkulations- och andningssjukdomar samt diabetes ska ligga på lämplig nivå. Även i händelse av akut sjukdom såsom förkylning, tand- eller hudinflammation måste en planerad operation ofta flyttas fram för att undvika inflammation i ledprotesen.

Därför är det bra att låta kontrollera tänderna samt se till att eventuella grundsjukdomar och hudproblem behandlas i god tid före operationen.

Läs mer:

Förberedelser inför ledplastik

4. Hur länge tar en protesoperation?

En ledprotesoperation varar vanligen en till två timmar. I regel får man börja röra på sig redan på operationsdagen.

På avdelningen tränas rörelse under handledning av en fysioterapeut. När du går balanserat och den värsta smärtan har gått över ​får du åka hem och fortsätta med rehabiliteringen.

Tiden på sjukhus efter operationen är vanligen 2–3 dagar.

Läs mer:

Hur går ledplastik till?
Återhämtning efter ledplastik

5. Kan båda höfterna opereras på samma gång?

Samtidig ledplastik av höfterna kan vara ett bra alternativ om du har svår artros i båda höfterna och har fått svåra rörelsebegränsningar.

Förutsättningen för ingreppet är ett bra allmäntillstånd. Du får inte heller ha betydande grundsjukomar.

Läs mer:

Förberedelser inför ledplastik

6. Hur länge behöver jag käppar efter ledplastik?

Du kan sluta med kryckorna när du går säkert och haltar så litet som möjligt. I regel slutar patienterna använda kryckor 2–4 veckor efter operationen.

Läs mer:

Återhämtning efter ledplastik

7. Hur lång sjukskrivning kräver ledplastik?

Knä- och höftledsplastik kräver vanligen cirka tre månaders sjukskrivning.Före ledplastiken är det bra att planera vardagen som konvalescent, till exempel:

 • ha mat i frysen eller överväga butiksservice
 • planera hur eventuella sällskapsdjur ska skötas och rastas
 • göra hemmet så tillgängligt som möjligt.

Läs mer:

Förberedelser inför ledplastik
Återhämtning efter ledplastik

8. När kan jag köra bil efter ledplastik?

Du kan köra bil när du pålitligt och säkert kan trycka ner pedalerna. Detta tar i regel 6–8 veckor, men tiden beror varje patients individuella rehabilitering.

9. Larmar flygplatsernas säkerhetskontroll för ledprotesen?

Ledproteser kan larma i flygplatsernas säkerhetskontroller. Då kontrolleras området för ledprotesen med en manuell givare.

Intyg om ledprotes krävs inte på flygplatser. Det lönar sig trots allt att reservera god tid för säkerhetskontrollen.

10. Kan jag återgå till ett fysiskt yrke efter ledplastik?

Efter knä- och höftledsoperationer kan man i vanliga fall återgå till fysiska yrken samt de flesta motionsformer. Grenar med höga hälstötar så som löpning och hoppgrenar rekommenderas inte så gärna. De kan öka slitaget på ledprotesens glidytor.

I vissa yrken, såsom polis och brandman, kan ledprotesen medföra ett arbetarskyddsrelaterat problem. Återgång till dessa yrken kan inte garanteras.

Läs mer:

Vad kan man vänta av ledplastik?
Motion med ledprotes

11. Kan jag idrotta med ledplastik?

Efter ledplastik rekommenderas regelbunden motion såsom:

 • promenader
 • cykling
 • skidåkning
 • vattengymnastik.

Viss försiktighet vid valet av motionsgren är bra. Följande rörelser och grenar kan öka benägenheten för olyckor samt belasta och slita på leden.

 • intensiva hopp, stötar, vibrationer (till exempel vid löpning)
 • extrema ytterlägen och vridningar av leden
 • kontaktgrenar som medför häftig kontakt med andra idrottare (till exempel ishockey eller amerikansk fotboll).
 • att gå ner djupt på huk med tyngder.

Läs mer:

Motion med ledprotes

12. Påverkar en ledprotes mitt sexliv och min fertilitet?

Ledprotesens begränsningar på sexlivet är ringa. Sexlivet kan fortsätta som vanligt inom de rörelsegränser som ledprotesen tillåter.

Graviditet och förlossning är också möjliga efter ledplastik.


        


  

 
 

Uppdaterad  21.8.2018