Vad kan man förvänta sig av ledplastik?

Det primära målet med ledplastik är att förbättra rörelseförmågan, minska smärtan och göra det lättare för dig att klara dig i ditt dagliga liv. Motion och muskelvård på egen hand är av avgörande betydelse för att nå ett bra slutresultat.

​​​​​​​

Ledproteserna är av god kvalitet och de är hållbara. Cirka 95 procent av knäledsproteserna är på plats och fungerar normalt tio år efter operationen.​​ 

​En ledprotes tar i regel bort ledsmärtan och möjliggör ett normalt liv. Dock handlar det om en ledprotes och dess funktion motsvarar inte fullständigt en egen frisk led och kan därför kännas annorlunda. Till exempel går det i allmänhet inte att springa med en knäledsprotes och det är svårt att gå på knäna och sätta sig på huk.

Även om ledplastik i regel inte påtagligt kan förbättra ledens rörelseomfång, är resultatet av en lyckad operation en smärtfriare led med tillräckligt rörelseomfång.

Operationen kan även medföra bättre möjligheter till exempel för motion.

Kan jag själv påverka slutresultatet av operationen?

Ledplastik ger den bästa hjälpen mot smärtan. En liten del av patienterna har dock ibland smärtor efter operationen. Det går inte alltid att hitta orsaken ens med noggranna undersökningar.

Det tar tid att återhämta sig efter en ledplastik och det slutliga resultatet av operationen kan bedömas först efter cirka ett år. Din egen aktivitet är av avgörande betydelse för ett lyckat resultat.

Om det blir knappt med motion och muskelvård på egen hand kan den opererade leden bli stel och inte ge ditt ben det stöd det behöver.

​Kan jag återgå till fysiska aktiviteter?

Efter knä- och höftledsoperationer kan man i vanliga fall återgå till fysiska yrken samt de flesta motionsformer. Grenar med höga hälstötar så som löpning och hoppgrenar kan dock öka slitaget på ledprotesens glidytor.

Läs mer

Att leva med ledprotes


Föregående sidaNästa sida

 En operation kan ta bort smärtan och möjliggöra aktivare rörlighet.