Restsymtom efter ledplastik och risker

Här hittar du information om vanliga symtom efter ledplastik samt situationer som kräver fortsatt behandling. Trots omsorgsfulla förberedelser medför kirurgiska ingrepp alltid en risk för komplikationer.

​​​​

Normala symtom efter ledplastik:

  • Svullnad, värmekänsla och smärta i den opererade extremiteten. Symtomen försvinner med tiden.
  • Lindrig okänslighet kan förekomma i området av operationssåret. Patienterna upplever det sällan som ett problem och delvis går den tillbaka.
  • Det är vanligt att det från knäet hörs ett litet klapper eller smällande efter operationen.
  • En ledprotes motsvarar inte helt en egen frisk led och kan kännas annorlunda..
  • Till följd av en höftoperation kan det opererade benet kännas längre genast efter operationen, genom spändhet på grund av svullnad och smärta. För att leden ska bli stabil måste det opererade benet ibland förlängas.

Operationssåret läker i allmänhet bra och hakarna kan tas bort ett par veckor efter operationen.

Sällsynta symtom efter ledplastik:

  • Om det fortfarande kommer utsöndring från operationssåret en dryg vecka efter operationen, börjar rodna kraftigare efter hemkomsten från sjukhuset eller om du får feber (över 37,5 grader) utan annan förklaring finns det anledning att ta kontakt med avdelningen. Operationsområdet kan vara inflammerat. Ibland måste en inflammerad ledprotes ersättas med en ny. En ytlig inflammation kan ofta behandlas med antibiotika
  • Onormal svullnad i vristen och underbenet kan vara symtom på en ventrombos, likaså en tryckande smärta djupt i vaden särskilt vid rörelse uppåt med vristleden. Om du misstänker ventrombos ska du kontakta ditt sjukhus. Där kan man utreda frågan med ultraljudsundersökning.
  • Eftersom en ledprotes är en mekanisk reservdel kan den bli sliten eller lossna även om kvaliteten och hållbarheten är bra En höftledsprotes kan ibland gå ur led vid fall eller djupa böjningar. Urledvridning ger akut och kraftig smärta och det är omöjligt att stödja på benet. Då behövs kontakt till jourhavande sjukhus där leden kan återföras i läge.
  • Mer sällsynta problem efter ledplastik är nervskador samt påföljande okänslighet och kraftlöshet i den opererade extremiteten. Risken förekommer särskilt vid korrigering av kobenthet (valgus).
  • Om musklerna som har lösgjorts vid operationen inte växer fast tillbaka på önskat sätt kan det leda till hälta, med eventuell smärta.

På annat håll i Hälsobyn​

När ska en operationspatient som återhämtar sig hemma söka vård på nytt? Läs mer på Leikkaukseen tulijan talo Leikkaukseen.fi (på finska).


Föregående sidaTill början

  

Uppdaterad  21.8.2018