Förberedelser inför ledplastik

Det allmänna hälsotillståndet påverkar återhämtningen efter ledplastik. Daglig motion och att sluta röka rekommenderas före operationen. Genom bra förberedelser kan du även lindra rädsla och smärta i samband med operationen.

​​​​

I allmänhet kräver förberedelserna för ledplastik 6–10 veckor och inleds genast när operationsbeslutet har fattats.

Genom att sätta dig in i informationen du får på denna webbplats och från sjukhuset får du resurser att genomgå operationen och motivation för rehabiliteringen.

Med lyckade förberedelser kan man i bästa fall även lindra ångesten, rädslan och smärtan i samband med operationen samt förkorta sjukhusvistelsen.

Fundera åtminstone över följande saker före ledplastik:

1. Behandla sjukdomar och inflammationer

Före operationen ska behöver den fysiska prestationsförmågan vara bra och tidigare konstaterade grundsjukdomar vara i balans.

I händelse av akut sjukdom så som förkylning, tand- eller hudinflammation måste en planerad operation ofta flyttas fram​ för att undvika inflammation i ledprotesen.

Därför är det bra att låta kontrollera tänderna samt se till att eventuella grundsjukdomar och hudproblem behandlas i god tid före operationen.

Särskilt medicineringen av hjärt-, cirkulations- och andningssjukdomar samt diabetes ska ligga på lämplig nivå. Vid behov begär ortopeden konsultation med andra specialområden om till exempel dina hjärt- eller lungsjukdomar kräver det före operationen.

2. Rör på dig mycket och observera din vikt

God allmän- och muskelkondition främjar och påskyndar rehabiliteringen efter operationen och därför uppmuntras alla artrospatienter att röra på sig dagligen. Överviktiga patienter behöver därför gå ner i vikt före operation. ​

Viktkontroll är viktigt för artrospatienter. Övervikt ökar påtagligt risken för inflammationer och andra operationskomplikationer vid ledplastik i höfter och knän. Överviktiga patienter behöver därför gå ner i vikt innan de kommer för operation.

Hård bantning rekommenderas inte före operationen Under hårdbantning kan sårläkningen bli störd.

3. Sluta röka

Du bör sluta röka eller ha ett rökuppehåll minst två veckor före operationen och 3–4 veckor efter operationen. Att sluta röka ​förbättrar blodcirkulationen i operationsområdet och påskyndar sårläkningen. Det förkortar i sin tur vårdtiden på sjukhuset.

Även alkoholbruket ska vara litet eller måttligt.

Dessutom ska uppehåll göras med omega-3-preparat. De stör blodkoagulationen och ökar därmed blödningsrisken vid operationen.

4. Planera din sjukskrivning och begär hjälp

Före ledplastiken är det bra att planera vardagen som konvalescent. Sjukskrivningen kan pågå​ någon månad. Det lönar sig att fundera över åtminstone dessa omständigheter på förhand med tanke på de dagar du inte kan röra dig långa sträckor:

  • ha mat i frysen eller använd butiksservice
  • planera hur dina sällskapsdjur ska skötas och rastas
  • gör ditt hem och dina tvättutrymmen så hindersfria som möjligt och flytta på möblerna vid behov​​
  • skaffa nödvändiga hjälpmedel på förhand, till exempel förhöjningar till sängbenen
  • bekanta dig med informationen från ditt sjukhus om kostnaderna för rehabilitering och medicinering, försäkringsfrågor och sjukpenning.

Även på FPA:s webbplats hittar du information om sjukpenning och läkemedelsersättningar:

Sjuk(FPA)

5. Sök dig till dina anhörigas sällskap

Din operationsbehandling har en märkbar betydelse även för de andra familjemedlemmarna. Dina närmaste kan stötta dig bäst eftersom de känner din livssituation. Uppmana dem också att bekanta sig med informationen om artros, behandlingsalternativen, ledprotesoperationen och vardagen med ledprotes som Ledhuset erbjuder. Då kan dina anhöriga lättare stötta dig och förstå den livsförändring som operationen medför.​

För en lyckad operation och återhämtning är det viktigt att satsa både på egen kondition och anhörigas närvaro.

På annat håll i Hälsobyn​

Läs mer om förberedelserna inför operationen på Leikkaukseen tulijan talo Leikkaukseen.fi.     


Föregående sidaNästa sida

 
 

Uppdaterad