För vem passar ledplastik?

Ledplastik kan övervägas när annan behandling, i regel rehabilitering och smärtstillande läkemedel, inte ger tillräcklig hjälp mot artrossymtomen. Då har sjukdomen gått så långt att den orsakar påtagliga störningar i det dagliga livet.

​​​

När livsstilsförändringar, motion och smärtstillande läkemedel inte ger tillräcklig lindring för artrossymtomen och när röntgenbilderna visar långt gången artros kan ledplastik övervägas.

Då begränsar ofta rörelsesvårigheterna både vanligt dagligt liv och socialt liv.

Tecken på artros med svåra symtom:

  • kontinuerlig värk i rörelse och vila
  • smärta som stör nattsömnen
  • kontinuerligt behov av hjälpmedel vid gång
  • svårighet att gå i trappor
  • besvärligt att stå på knäna
  • begränsade promenader på några hundra meter.

Någon tydlig gräns för ledplastik kan inte sättas och därför ska du tillsammans med läkaren väga eventuella fördelar och nackdelar av operationen mot varandra i ditt fall.

Ledplastik övervägs först när rehabilitering och smärtstillande läkemedel inte hjälper mot symtomen. Bild: Suomen Nivelyhdistys ry.

När är ledplastik inte aktuell?

Det finns ett fåtal hinder för ledplastik. Ett av de viktigaste är akut, bakteriell inflammationssjukdom. Då måste ledplastiken skjutas fram. Även en symtomgivande grundsjukdom så som kronisk obstruktiv lungsjukdom, kranskärlssjukdom och insulinbehandlad diabetes kan vara ett hinder för operation.​

Dessutom kan drogmissbruk och långt framskriden minnessjukdom hindra en operation. Vid ledplastik ska patienten alltid själv kunna ta ställning till sin egen behandling och vara införstådd med fördelar och eventuella nackdelar av operationsbehandlingen.

Övervikt ökar påtagligt risken för infektioner och andra operationskomplikationer vid ledplastik i höfter och knän. Överviktiga patienter behöver gå ner i vikt före operationen. 

Hur tar jag reda om jag behöver operation?

Om du har kraftiga ledsymtom kan du vända dig till din egen hälsovårdscentral och beskriva symtomen. Med remiss av en läkare i primärvården eller privatläkare kan du komma till en specialist i ortopedi för ett bedömningsbesök. Läkaren utreder om operation behövs i ditt fall.​

Läs mer:

Hur söker jag till ledplastik?


Nästa sida

  

Uppdaterad  24.9.2019