Återhämtning efter ledplastik

De flesta patienter tillbringar några dygn på sjukhuset efter en ledplastik. Fullständig rehabilitering kan kräva ett år. Det lönar sig att börja med rörelseövningar redan före operationen för bättre återhämtning.

​​​​

Ledprotespatienterna tränar att gå i trappor på avdelningen med fysioterapeutens stöd.

Vanligtvis uppmuntras du att röra på dig redan på operationsdagen och en bra start på rehabiliteringen får du genom smärtlindringen på avdelningen och handledd rörelseträning.

Efter ledplastik är gången i regel balanserad och den värsta smärtan lindrad inom 2–3 dygn och därefter får du åka hem och fortsätta rehabiliteringen.

Motion och bra näring viktigt under sjukskrivningstiden

Knä- och höftledsplastik kräver vanligen cirka tre månaders sjukskrivning.

En lyckad rehabilitering efter ledplastik kräver ett aktivt och självständigt grepp och att givna anvisningar följs. Motion, smärtlindring, sårvård och bra näring är viktiga faktorer under de första dagarna och veckorna efter operationen.

Ledprotespatientens motion under konvalescensen

Träning på egen hand från första början är av största vikt för ett bra funktionellt resultat efter operationen. Det viktigaste i den tidiga rehabiliteringen är att se till att rörelserna är säkra​.

I början är det bra om du använder kryckoreller rullator.som stöd när du går. Du kan sluta med kryckorna när du går säkert och haltar så litet som möjligt, vanligen 2–4 veckor efter operationen.

Avdelningen ger anvisningar både om gång och om rörelseträning, till exempel att gå i trappor. Syftet med träningen är att sätta fart på blodcirkulationen, aktivera musklerna och få så bra funktion som möjligt i den opererade leden.

På sjukhuset ger fysioterapeuten dig anvisningar för träning på egen hand hemma..

Läs mer:

Motion med ledprotes

Smärtbehandling efter ledplastik

Efter ledplastik är smärtbehandling av yttersta vikt. Svåra smärtor är till skada för återhämtningen och rehabiliteringen och obehandlad kan smärtan bli kronisk.

Anestesiläkaren planerar och ger tillsammans med kirurgen anvisningar om smärtbehandlingen efter operationen. Utöver läkemedelsfria smärtbehandlingsmetoder som lägesbehandling och kylbehandling, , används bedövningar och smärtstillande läkemedel.

När medicineringen planeras tas hänsyn till grundsjukdomar och överkänsligheter såväl som operationens omfattning samt patientens egna önskemål och erfarenheter om smärtlindring. På vårdavdelningen ges smärtmedicineringen ofta via munnen. Smärtstillande läkemedel ges regelbundet och extra doser vid behov.

Vid utskrivningen får du med dig anvisningar om din medicinering.

På annat håll i Hälsobyn

Psykportens Egenvårdsprogram-medveten-närvaro kan vara till hjälp för smärtlindring.

Smärta efter opertionen(Smärtkontrollporten)

Sårvård och näring

Innan du skrivs ut efter ledplastik får du råd av sjukhuset om hur du sköter och observerar operationssåret.Stygnen stödjer såret vanligen i cirka två veckor och tas därefter bort. Innan du skrivs ut får du också information om

  • hur du förebygger ventrombos
  • vart och när du vid behov kan ta kontakt.

Innan du skrivs ut efter ledplastik , får du råd av sjukhuset om hur du sköter och observerar operationssåret.Stygnen stödjer såret vanligen i cirka två veckor och tas därefter bort. Innan du skrivs ut får du också information om

Vitaminer och mineralämnen särskilt zink, behövs för sårläkningen. Det finns i spannmål, mjölkprodukter och kött. Rött kött och gröna grönsaker ger också hälsosamt järn Proteinbehovet ökar efter operationen och under återhämtningen är det viktigt att äta tillräckligt mångsidig mat. Protein finns i kött, fisk, ägg, mjölkprodukter, bönor, ärter och spannmål.Kolhydrater (spannmål, potatis, rotfrukter, bär, grönsaker, frukt) är också vikta födoämnen.

Kryckor kommer du att behöva i några veckor efter operationen.

Månaderna efter operationen är avgörande för rörligheten och funktionen i ledprotesen.

Läs mer:

Att leva med ledprotes

På annat håll i Hälsobyn​

Information om operationspatientens utskrivning, sjukledighet och återhämtning finns på Leikkaukseen tulijan talo, Leikkaukseen.fi.     


Föregående sidaNästa sida

 
 

Uppdaterad