Fakta om ledplastik

Ledplastik övervägs när artrosen blivit mycket smärtsam och stör patientens dagliga liv.

Att ersätta trasiga leder med leder av syntetiskt material som metall och plast kan lindra smärtan samt förbättra patientens livskvalitet och funktionsförmåga.

Ledplastik utförs runt om i Finland, varje år utförs tiotusentals operationer på universitetssjukhusen och de stora centralsjukhusen,

Största delen av operationerna görs i knä- och höftleder. Ledproteser kan även sättas in i vristen, axeln, armbågen, handleden och fingrarnas småleder.

Artros är den vanligaste operations​orsaken. Antalet operationer förutspås öka rentav med hälften de kommande tio åren när befolkningen blir äldre.


 

pic För vem passar ledplastik?

Ledplastik rekommenderas när artrosen är så besvärlig att varken motion, fysioterapi eller smärtstillande läkemedel hjälper. Läs även om när en operation inte är aktuell.

pic Hur söker jag till ledplastik?

En ortoped är en specialistläkare som bedömer svårighetsgraden för din artros och om du kan ha nytta av ledplastik. Läs vad som händer på ortopedens mottagning.

pic Vad kan man vänta av ledplastik?

Ledplastik kan ta bort smärtan och möjliggöra ett aktivt liv. Slutresultatet beror långt på dig själv och du kan påverka rörligheten i ledprotesen genom att träna självständigt.

pic Förberedelser för ledplastik

Läs varför motion, viktkontroll, att sluta röka och stöd av närstående är viktigt när du förbereder dig för ledplastik.

pic Hur går ledplastik till?

Titta på bilderna hur din behandling avancerar när du kommer till sjukhuset för ledplastik. Läs även hur själva operationen går till.

pic Bedövning och narkos vid ledplastik

Vid ledplastik kan du antingen sövas eller få bedövning i nedre delen av kroppen. Dina egna önskemål beaktas i valet av anestesiform.

pic Återhämtning efter ledplastik

Efter en ledprotesoperation stannar man några dagar på sjukhus. Läs här även vad som är viktigt under sjukskrivningen som i regel är några månader lång.

pic Restsymtom efter ledplastik och risker

Svullnad och smärta i operationssåret är i början normala symtom efter ledplastik. Läs här vilka sällsynta symtom som kräver fortsatt behandling.

På annat håll i Hälsobyn

Det finns mycket viktigt information om operationer också på Leikkaukseen tulijan talo, Leikkaukseen.fi (på finska).