Ledskador

Ofta uppkommer ledskador när en led vrids i ett onaturligt läge, till exempel vid fall. Ibland leder slappa stödstrukturer till urledvridningar utan egentlig skada.

​​

Vanliga skador i lederna är ledbandsskador, skador i ledernas inre strukturer, urledvridningar samt frakturer i lederna.

Ledbandsskador

En ledbandsskada kan uppkomma när en led vrids för långt. Typiska ledbandsskador är vridskador i knäna, vristerna och tummarna.

Ledbandsskadorna klassificeras enligt skadegraden. Försträckningar och partiella bristningar i ledbanden behandlas i regel utan större ingrepp. Exempelvis kan ett tillfälligt stöd läggas på leden.

Allvarligare ledbandsskador kräver ofta kirurgisk behandling. Då kan ledbandet vara helt brustet och leden ger inte längre behövligt stöd.

Skador i ledstrukturerna

Inuti i leden finns strukturer som kan skadas om en skada inträffar. Exempel på sådana skador är bristningar i menisken och främre korsbandet i knäet.

Urledvridning

När en urledvridning inträffar är benstrukturen i ledens ena ända inte längre på plats. Urledvridningar kan inträffa vid fall eller när en del av en extremitet vrids, till exempel om en hand eller en fot fastnar någonstans.

Urledvridningar kan även ske upprepade gånger utan egentlig skada. Det beror på för slappa stödstrukturer i leden (habituell luxation). Problemet förekommer ofta i axlarna.

En urledvridning bör korrigeras så fort som möjligt genom den urledvridna leddelen återförs i rätt läge.

Ledfrakturer

Benfrakturer kan även utsträcka sig till lederna. När detta händer kan ledens broskyta spricka. En skadad broskyta kan med tiden leda till artros (sekundär artros).

För att artros ska undvikas korrigeras ledens spruckna broskyta ofta så omsorgsfullt som möjligt med operation i samband med frakturen.


Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  14.6.2019