Kamratstöd vid ledsjukdom

Patientorganisationerna driver kamratstödsgrupper för personer med ledsmärtor runt om i Finland. I en kamratstödsgrupp kan du få stöd av personer i samma situation och motionera på ett ledvänligt sätt.

​​

I en kamratgrupp kan du få vänner att dela dina erfarenheter av livet med ledsjukdom med. Du kan hjälpa andra att orka och få styrka från gruppen för din egen vardag och tips för en så bra vardag som möjligt med ledsjukdomen.

En person i samma situation förstår ofta innan du talat färdigt hur det känns att ha ledsmärtor. När man gör något och diskuterar tillsammans hittar man också sätt att hantera sin egen sjukdom bättre.

Erfarenheter och tips från personer i samma situation är guld värda även när man förbereder sig för sin egen ledoperation och funderar på hur man ska rehabilitera sig så bra som möjligt efter operationen.

Ledvänlig motion i kamratstödsgrupper

Suomen Nivelyhdistys kamratstödsgrupper finns på olika håll runt om i Finland på cirka 50 orter. I de s.k. ledkretsarna, som är öppna och kostnadsfria för alla, är diskussionerna konfidentiella.

Läs mer:

Suomen nivelyhdistys (på finska)

Grupperna leds av frivilliga kamratstödsledare som själva har artros. Många av dem vet också hur det är att leva med ledprotes.

Många ledkretsar ordnar föreläsningar och informationsinslag för artrospatienter om nyttiga och intressanta ämnen. I samarbete många ledkretsar verkar även motionsgrupper som erbjuder motion som är bra för ledhälsan.


Genom att gå med i verksamheten med kan du även komma med egna önskemål och påverka vilken typ av kamratstöd som erbjuds på din ort. Du kan delta fritt i möten i vilken kommun som helst.

Läs mer om Suomen Nivelyhdistys (Finlands ledförening):

Bekanta dig också med dessa patientföreningar , som erbjuder stöd både för dem som lever med ledsjukdom och för deras anhöriga:

Du är inte ensam – det finns stöd

Kamrathuset hjälper personer med ledsjukdom och deras anhöriga att hitta kamratstöd och tillförlitlig information om kamratstöd. Kamrathuset samlar kamratstöd som erbjuds av patientföreningar och kan sökas här.


 Föregående sida

 
 

 

Uppdaterad  14.6.2019