Rehabiliterande behandling för artros

Den primära behandlingen av artros är läkemedelsfri, så kallad rehabiliterande behandling. Den kan bestå av motion och viktminskning i syfte att uppehålla funktionsförmågan och hantera smärtan.

​​

Vid artros kommer det vanligtvis skov när leden är exceptionellt öm och irriterad.

Då kan det vara förnuftigt med mindre belastning, men allmänt taget har motion visats sig minska symtom på artros och uppehålla normalt rörelseomfång i leden.

Därför bör man försöka använda den ömma leden genast när det värsta smärtskovet är över.

Endast om artrosen har gått så långt att rehabiliterande behandling som motion på eget initiativ, fysioterapi eller hjälpmedel inte längre ger tillräcklig hjälp mot symtomen behandlas artros med läkemedel eller operation.

Atros behandlas alltid i första hand med rehabiliterande metoder. Bild: Finlands Artrosförening rf., Timo Saari.

Hur ska personer med artros röra sig?

Behandlingen planeras individuellt för varje enskild artrospatient med hänsyn till ålder, andra sjukdomar och rörelseförmåga.

Vid behandling av artros i benen är rehabiliterande motionsformer till exempel följande:

  • promenader
  • simning
  • Och cykling.

Läs mer om ledvänliga motionsrekommendationer, lämplig belastning för lederna och levnadsvanor i avsnittet:

Överviktiga artrospatienter rekommenderas kostomläggning och viktkontroll. Viktminskning ska kombineras med motionsträning eftersom en kombination av dessa har visats ha påtagliga effekter på artrospatienternas funktionsförmåga.

 På annat håll i Hälsobyn

Stöd för viktminskning erbjuds av Hälsoviktporten i Hälsobyn.

I Hälsoviktporten kan du när som helst påbörja ett sex veckor långt egenvårdsprogram som inspirerar till livsstilsförändringar - Vägen till viktkontroll..

Hälsoviktsprogrammet (på finska) får du tillgång till med läkarremiss. Onlinekursen pågår ett år och leds av hälso- och sjukvårdspersonal.


     


Föregående sidaNästa sida

 
 

Uppdaterad  24.9.2019