Hjälpmedel vid ledvärk

Hjälpmedel kan vara ett stöd så att du klarar dig själv när smärtor på grund av artros eller andra ledbesvär komplicerar din vardag.

​Hjälpmedel används för att minska belastningen på leden.

Den som lider av artros kan ha nytta till exempel av

  • Hjälpmedel för rörligheten, som till exempel promenadkäpp eller rollator om det på grund av smärta är svårt att gå.
  • Små hjälpmedel, som till exempel griptång eller hjälpmedel som minskar behovet av styrka, om det på grund av artros är svårt att böja sig eller använda händerna.
  • Olika smärtreducerande stöd, som till exempel handleds- och knästöd.

Var kan jag skaffa hjälpmedel?

När din läkare eller din fysioterapeut gör upp din behandlings- eller rehabiliteringsplan ska hänsyn tas till ditt behov av hjälpmedel.

Huvudansvaret för att ordna hjälpmedel i den offentliga hälso- och sjukvården ligger på kommunerna och samkommunerna. En del hjälpmedel från hälso- och sjukvården kan lånas från den egna kommunens hjälpmedelsutlåning.

Fråga mer på enheten där du får behandling.

 

Kyllä

Uppdaterad  9.3.2023