Artros

Artros är den vanligaste ledsjukdomen i Finland. Till och med en miljon lider av den, ofta i samband med åldrande. Artros och det talspråkliga ordet ledförslitning betyder samma sak, ledsjukdom med nedbrytning av brosk. Alla får inte besvär av sjukdomen. I sämsta fall begränsar artrossmärtan dock livet och rörligheten.