Kamratstöd vid ledsjukdom

Patientorganisationerna driver kamratstödsgrupper för personer med ledvärk runt om i Finland. I en kamratstödsgrupp kan du få stöd av personer i samma situation och motionera på ett ledvänligt sätt.

Kamrathuset hjälper insjuknade och deras närstående att hitta kamratstöd och tillförlitlig information om kamratstöd. Kamrathuset samlar ihop föreningar som erbjuder kamratstöd och de kan hittas med söktjänsten.

Var inte ensam – det finns stöd att få

Kamrathuset hjälper insjuknade och deras närstående att hitta kamratstöd och tillförlitlig information om kamratstöd. Kamrathuset samlar ihop föreningar som erbjuder kamratstöd och de kan hittas med söktjänsten.


 

Ei

Uppdaterad  15.3.2023