10 frågor om lederna

Varför knäpper lederna och är det farligt? Hur vet jag om min ledvärk är artros? Här kan du få svar på många frågor du funderar över om lederna.

​​​​​

1. Varför knäpper lederna och är det farligt?

Det är ett vanligt och oftast ofarligt symtom att det knäpper i lederna. Att det knäpper innebär inte att leden är instabil. Även friska leder kan knäppa.

Över lederna löper senor som är fästade i muskler. Leden rör sig när muskeln sammandrar sig och när den rör sig längs ledytorna kan senor och senhinnor glida mellan upphöjningar och fördjupningar. Detta ger upphov till ett ljud, dvs. knäppningar.

Ljudet är emellertid normalt och tyder inte på någon sjukdom. Om det samtidigt med knäppningarna förekommer stark smärta är det på sin plats med en läkarbedömning.

2. Varför har jag överrörliga leder och är det en nackdel?

Slappheten eller spändheten i ledbanden och övrig bindväv varierar från människa till människa. Skillnaderna i bindvävens struktur är huvudsakligen ärftliga egenskaper. Överrörliga leder är vanliga särskilt hos barn och unga kvinnor, men den onormala rörligheten minska ofta med åldern.

Överrörlighet i lederna medför i regel inga besvärande symtom i livet, men en del kan ha smärtor i lederna.

Det finns ingen behandling som botar överrörlighet i lederna, men motion som stärker musklerna och ledbanden kan lindra symtomen.

Läs mer:

Behandla lederna med motion

3. Kan jag själv öka rörligheten i lederna?

Ett symtom på artros är minskat rörelseomfång i leden. Stela leder beror på förändringar i bindväven som omger lederna och på att osteofyter bildas. Osteofyter är godartade benutskott som växer ut från benhinnan.

Man kan själv uppehålla och i vissa fall förbättra rörligheten med lämpliga motionsformer och stretchning.

Läs mer:

Behandla lederna med motion

4. Hur kan viktminskning hjälpa lederna?

Övervikt har visat sig medföra en väsentlig risk för artros och även en liten viktminskning minskar belastningen på lederna avsevärt.

Det har konstaterats att en viktminskning på cirka fem kilo under tio års uppföljning minskar sannolikheten att insjukna i symtomgivande knäledsartros med 50 procent.

Läs mer:

Ledhälsa med viktkontroll

5. Hur vet jag att min ledvärk är artros?

Ledvärk kan ha många olika orsaker och det går inte att få en helt säker förklaring till smärtan utan läkarundersökning.

Den klart vanligaste orsaken till ledvärk är dock artros. Andra vanliga orsaker är reumatiska ledbesvär och smärta orsakad av bindväv och stödjevävnad som omger lederna.

Dessutom kan smärta förekomma vid ledskador eller eftertillstånd av dem.

Läkarens diagnos bygger på symtomen du beskriver, klinisk undersökning och röntgenundersökning eller magnetkameraundersökning.

När läkaren gör en klinisk undersökning kontrollerar han/hon rörligheten i din fot eller hand. Läkaren undersöker också om det  har skett förändringar i ledens yttre form och om smärtan eller stelheten i leden har en mer omfattande inverkan på benställningen. Läkaren undersöker även rörelseomfånget och muskelstyrkan i leden.​

Läs mer:

Så här undersöker läkaren artros
Symtom på artros

6. Min mor och min mormor hade artros. Finns det ett samband mellan deras och min artros?

Den primära orsaken till artros är inte känd, men det kan finnas flera utlösande gener i bakgrunden. Undersökningar visar att arvsmassan förefaller påverka mottagligheten för både knä- och höftartros.

Andra riskfaktorer för artros är till exempel åldrande och övervikt som medverkar till att ledbrosket kan vara känsligare för ledskador, hård motion och tungt arbete samt utvecklingsstörningar och felställningar i lederna.

Läs mer:

Orsaker till artros

7. Jag har fått diagnosen artros. Får man använda smärtande leder eller vore det bättre att vila?

Vid artros kommer det vanligtvis skov när leden är exceptionellt öm och irriterad. I det läget är det sannolikt förnuftigt med mindre belastning, men allmänt taget har motion visat sig minska symtom på artros och uppehålla normalt rörelseomfång i leden.

Man bör således försöka använda den ömma leden genast när det värsta smärtskovet är över.

Läs mer:

Rehabiliterande behandling för artros
Behandla lederna med motion

8. Vilka motionsgrenar passar för personer med artros?

Broskets egenskaper bevaras eller rentav förbättras när leden belastas lagom. Promenader, cykling, simning och annan vattengymnastik är bland de bästa motionsformerna för personer med ledbesvär.

Träning som ökar rörligheten och muskelstyrkan i knäna och höfterna är också nyttiga om man har artros i benen eller fötterna.

Träna gärna med de rekommenderade motionsformerna flera gånger i veckan.

Läs mer:

Behandla lederna med motion
Rehabiliterande behandling för artros

9. Vilka motionsformer är skadliga för lederna?

Om du har artros bör du ​ undvika motionsformer som tydligt leder till smärta eller svullnad i lederna efteråt. De rekommenderade motionsformerna medför inga kraftiga stötar eller vridrörelser i lederna.

Läs mer:

Undvik överbelastning av lederna
Behandla lederna med motion

10. När är det dags för ledplastik? Är övervikt en nackdel?

Den primära behandlingen av artros i knän eller höfter är rehabiliterande behandling. Om denna behandling inte ger tillräcklig lindring kan en ledplastik vara motiverad.

I och med operationen får patienterna hjälp med artrossmärtan som stör deras dagliga liv och den försämrade funktionsförmågan.

Fetma ökar risken för infektioner och andra operationskomplikationer påtagligt vid ledplastik i höfter och knän. Överviktiga patienter behöver gå ner i vikt före operationen.

Läs mer:

​​ För vem passar ledplastik?
Förberedelser för ledplastik
Omfattande fakta om ledplastik

 

Uppdaterad  21.8.2018